1. beskriv sophia. vad får du veta om henne? ta citat från texten.?

Hur citerar man i en text?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Hur hänvisar man till citat?

Källhänvisningen placeras i omedelbar anslutning till citatet. Citat ska alltid förses med sidhänvisning om källan har paginering. Tabeller, figurer och bilder som härstammar från en annan källa är citat och ska därför förses med källhänvisning. Samma regler gäller för elektroniskt material.

Hur ser ett citattecken ut?

Citattecken” eller ”citationstecken” är tecknen ( ” ” ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Hur citerar man en dialog?

Om man vill ha ett citat i en dialog med citattecken använder man enkelt citattecken: ”Vad heter han egentligen?” undrade läraren. ”Han heter Karl Johan Adlerstjärna men kallas för ’Körven’.” Använder du citattecken uppstår ett undantag i språket eftersom citattecknet kommer efter punkten i meningarna.

Hur kan man skriva en källförteckning?

Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn.

Hur skriver man ett citat i ett referat?

Referatet skrivs i nutid (presens). Citat är markerade med citattecken i referatet, ”… ”. Citat måste alltid vara ordagrant återgivna. I ett referat ska citat användas sparsamt och bara om det är nödvändigt.

Hur översätta citat?

Om man ändå vill gå vidare med en översättning av citatet måste man göra tydligt att det är ens egen översättning. Det gör man i parentesen: (Författare, 2007, s. 126, min översättning). Oftast är det bättre att istället parafrasera, alltså skriva citatets andemening med sina egna ord.

Hur Källhänvisar man citat från en bok?

Du måste alltså markera att du använder någon annans text; alltså något som någon annan har skrivit i din text använder du dig av källhänvisning. Det gör du genom att avsluta citatet med parentes följt av efternamn på den som skrivit och årtal då texten skrivits och avslutar källhänvisningen med en slutparentes.

Hur gör man en Referatmarkör?

Akademisk stil
 1. Strukturera texten tydligt.
 2. Fokusera på att skriva om ämnet, inte redogöra för egna åsikter eller tankar. …
 3. Referera ofta i din text till de källor du använder som stöd för ditt resonemang.
 4. Skriva så enkelt att du själv förstår – om du inte förstår vad du skriver, så gör nog inte läsaren det heller.

Hur gör man ett enkelt citattecken?

Typografiska (sneda) citattecken
 1. Linux: Tryck på tangenterna AltGr+B samtidigt för dubbelt typografiskt citattecken (”). AltGr+shift+B ger enkelt (’). …
 2. Macintosh: Tryck på tangenterna alternativ+skift+M, eller alternativ+skift+2.
 3. Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0148 på det numeriska tangentbordet.

Hur sätter man citationstecken?

Sätter man punkt före eller efter citattecken? Svar: 1. När citatet utgör en egen mening placeras citattecknet efter punkt (frågetecken, utropstecken):

Hur gör man citattecken i Word?

Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan ”Raka citattecken” med ”typografiska citattecken” under Ersätt vid inskrivning av text. Klicka på fliken Autoformatera. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan ”Raka citattecken” med ”typografiska citattecken” under Ersätt.

Hur skrivs repliker?

Replikerna skall märkas ut på rätt sätt. När du skriver texter kan du själv välja vilken modell du använder. Blanda inte ihop dem och håll dig till en modell i en och samma text. Varje ny replik skrivs på en ny rad och inleds med talstreck (/tankstreck/pratminus) längst till vänster.

Hur använder man tankstreck?

När används tankstreck/talstreck?
 1. Vid repliker, med ett mellanslag efter. En replik börjar alltid på en ny rad: …
 2. Kring ett inskott, för att ge mer information. Används med mellanslag runtom: …
 3. För att ange ett omfång eller en relation. …
 4. För att visa på något oväntat eller skapa en paus i läsandet.

När någon pratar i en text?

Det verkar vara en dålig väg eftersom det blir väldigt svårt att veta vad som är dialog, tankar eller löpande text. Men det kan tydligen också vara framgångsrikt, nobelprisvinnande författarinnan Elfriede Jelinek använder använder sig av kolon för att markera när någon börjar prata.

Sofia Bidö från Rädda Barnen: ”Den verklighet, är den man har hemma” – Malou Efter tio (TV4)

Hur allt började

Sofijah – Du var så mkt

Lämna en kommentar