Adblue vad är det?

Vad är AdBlue och vad används det till?

AdBlue är en produkt som används i fordon som har avgasreningssystem med SCR-teknik. Idag finns tekniken i princip i alla personbilar och tunga fordon med dieselmotorer. AdBlue är sitt namn till trots, en färglös vätska som utgörs av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5% ureaämnen.

Är AdBlue urin?

AdBlue fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet. AdBlue luktar urin och en skröna som finns, är att det skulle vara grisurin. Det stämmer alltså inte utan är istället ett rykte som bygger på att urealösning har en svag doft av urin.

Vad är AdBlue gjort utav?

AdBlue består av 32,5 procent urea, CO(NH2)2, i avjoniserat vatten. Vätskan görs enligt exakta specifikationer och tillverkas enligt DIN 70070 och ISO 22241 standarder. AdBlue ska inte hällas i dieseltanken. Bilen måste ha ett SCR-system installerat.

Vad händer om jag inte fyller på AdBlue?

Vad händer om jag inte fyller på? Du måste fylla , för om AdBlue-tanken är tom fungerar inte avgasreningen som den ska. Du kan fortsätta att köra även om vätskan är slut, men sedan går bilen inte att starta igen, om inte vätskan fylls .

När behövs AdBlue?

AdBlue består mestadels av vatten och är en UREA (ammoniak)-baserad vätska som behövs till de flesta nya dieselfordon i Europa för att minska utsläppen av skadliga ämnen, främst kväveoxider (NOx). För att uppfylla avgaskravet Euro6 krävs för de flesta större personbilar en teknik för extra efterbehandling av avgaserna.

Kan man använda vilken AdBlue som helst?

Det är viktigt att den AdBlue som används är av hög renhetsgrad så att inte SCR-katalysatorn förorenas och förstörs. Använd därför endast AdBlue som är tillverkad enligt kraven i ISO 22241 och benämns AdBlue.

Kan man använda vatten istället för AdBlue?

Om du fyller på med vatten istället för AdBlue kan du blockera insprutningen och skada katalysatorn. Progressiva skador på SCR-systemet kan försämra motorns prestanda och öka bränsleförbrukningen per kilometer.

Kan man koppla bort AdBlue?

Det är fullt möjligt, och har du köpt en äldre begagnad dieselbil med AdBlue kan det vara värt att fundera på om du ska behålla systemet eller koppla bort det. Genom att göra det hos en specialist får du en tryggare och säkrare avkodning, och hos Svensk Motoroptimering testas och kontrolleras motorn efteråt.

Är biltemas AdBlue bra?

AdBlue är en färglös, basisk vätska som används i dieselfordon med avgasreningssystem med SCR-teknik. AdBlue är en lösning som består av avjoniserat vatten och ureaämnen, och är helt giftfri och ofarlig för människor och djur.

Vad är urealösning?

Urea (CO(NH2)2) produceras när ammoniak reagerar med koldioxid. Den varma smältmassa som bildas blir till urealösning när den blandas med vatten och utgör råmaterial i tillverkningen av ureagranulat, eller prills (pellets), små sfäriska kulor med många olika användningsområden.

Är AdBlue miljöfarligt?

Adblue består av 32,5 % urea, CO(NH2)2, i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö.

Hur långt kan man köra utan AdBlue?

AdBlue fylls i en separat tank på bilen som rymmer omkring 10-15 liter, vilket räcker för upp till 1500 mils körning. Normalbilisten behöver alltså bara fylla på AdBlue-tanken någon gång per år.

Vad kostar det att koppla bort AdBlue?

AdBlue-boxen som kopplar förbi hela systemet kostar knappt 10.000 kronor, men vi erbjuds samtidigt att ”optimera” motorn för att öka effekten och sänka förbrukningen för strax över 20.000 kronor.

Kan man hälla ut AdBlue i avloppet?

Personliga skyddsåtgärder Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. Miljöskyddsåtgärder Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Rengöringsmetod Spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp för att sedan skickas på destruktion.

All you need to know about AdBlue ® [UREA]⛽

AdBlue – What is it, and what does it do with your Diesel Exhaust

Vad Är Adblue Och Hur Funkar Adblue?

Lämna en kommentar