Add vad är det?

Add står för attention deficit disorder och innebär att du har svårt att behålla din uppmärksamhet. Add är en form av adhd, där bokstaven h står för hyperaktivitet. Enkelt kan det därför sägas att add är som adhd men utan hyperaktivitet.

Vad innebär det att ha ADD?

Vad är ADHD och ADD? Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten.

Hur vet man om man har ADD?

Symtom som är typiska för ADD är att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet, svårt att komma igång med och fullfölja saker i skolan och hemma, svårt att fokusera och komma ihåg saker. Man kan också på grund av detta vara trött och nedstämd. Allt detta kan också bero på andra orsaker.

Hur tänker en person med ADD?

Add är adhd med främst uppmärksamhetssvårigheter, det vill säga adhd utan hyperaktivitet eller överaktivitet. Du kan till exempel ha svårt att koncentrera dig och fokusera på en sak i taget. Det kan även vara svårt att planera, hålla ordning eller passa tider.

Vad kan man jobba med om man har ADD?

Tillvägagångssättet för långa, komplicerade uppgifter – blir snabbt uttråkad, avsaknad av koncentrationsförmåga och underlåtenhet för att upprepa uppgiften, frustration, humörsvängningar. Ideala yrken för sådana personer är inom handeln och inom nöjesindustrin. Ett bra alternativ kan också vara en enskild firma.

Vilken är den bästa medicinen för ADD?

Enligt Läkemedelsverket ska metylfenidat vara första val. Det gäller vid medicinsk behandling av typisk adhd när andra svårigheter inte finns med i bilden. Centralstimulerande läkemedel (CS) ökar förmågan till koncentration och uppmärksamhet. Samtidigt minskar impulsiviteten.

Vad får man inte jobba med om man har ADD?

Men också ett högt arbetstempo, idérikedom eller superprestationer. – I vissa yrken kan man ha nytta av adhd, men i andra yrken kan störningen orsaka problem. Till exempel lämpar sig inte obehandlad adhd för yrken som innebär större säkerhetsrisker, såsom bygg- eller transportjobb, säger Markku Sainio.

Vad tror man add beror på?

Det är bara delvis känt vad adhd beror på, men det har bland annat att göra med vissa så kallade signalsubstanser i en del av hjärnan. De behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Några signalsubstanser som är viktiga för kommunikationen är dopamin, serotonin och noradrenalin.

Har min dotter ADD?

Om du så länge du kan minnas har haft problem att koncentrera dig, ofta glömmer saker, har svårt att hålla ordning och har svårt att slutföra uppgifter, men inte har problem med överaktivitet, till exempel svårt att sitta stilla eller att du gör saker utan att först tänka efter, kan det vara så att du har add.

Hur påverkar add relationer?

Alla par upplever någon gång svårigheter, men relationer där en part har autism eller adhd är ofta mer konfliktfylld. Personer med adhd vara impulsiva, med snabba humörsvängningar, vilket kan leda till mycket bråk.

VAD ÄR ADD? – Ångestskolan

”Med ADD har man ingen gaspedal” – Nyhetsmorgon (TV4)

ADHD/ADD mini serie. Del 1- Vad innebär det att ha ADHD/ADD?

Lämna en kommentar