Cervenka vad gör en bank?

I sin nya bok visar den flerfaldigt prisbelönade ekonomijournalisten Andreas Cervenka varför världsekonomin på många sätt är ännu mer sårbar idag. Han förklarar varför västvärlden plågas av kroniskt låg tillväxt, historiska minusräntor, nya bubblor och framväxande populism.

Vad gör en bank ljudbok?

Vad gör en bank? är boken för dig som trodde att faran i världsekonomin var över och att Sverige var vaccinerat mot en ny stor finanskrasch. Det handlar om ett problem inbyggt i ekonomins innersta kärna. Allt börjar med en enkel fråga: vad gör egentligen en bank?

Hur fungerar en bank bok?

I Bankboken behandlas hur moderna banker styrs och regleras, vilka rapportkrav de omfattas av och hur riskhanteringen organiseras och utformas. Boken innehåller utförliga beskrivningar av de många bankspecifika begrepp som förekommer inom bankbranschen och sätter dem i sitt sammanhang.

Hur fungerar banker idag?

Bankerna finansierar sin utlåning dels genom eget kapital, dels genom att låna från olika håll. En stor del av lånen är pengar som kunder satt in på konton i banken. Men bankerna lånar också mycket pengar på kapitalmarknaderna, exempelvis genom att ge ut obligationer som köps av investerare runt om i världen.

Vad gör banken med mina pengar?

Banker lånar inte ut dina insatta pengar. De skapar krediter, det vill säga de skapar nya pengar. När någon, vi kallar honom person A, sätter in 500 kr i en bank så betyder det att banken ökat sitt värde med 500 kr. De pengarna skickar banken in till centralbanken.

Hur skapar man pengar?

Pengar uppkommer när man tar lån

Den långivande banken ber kunden skriva under ett skuldebrev och tar upp fordran bland sina tillgångar. Men lånet har lyfts först när kundens konto har krediterats med motsvarande insättning, vilket innebär att också bankens skulder ökar. När skulderna ökar, ökar också penningmängden.

Vilka gör pengar?

I ett land är det statens egen bank som tillverkar och skickar ut pengar. I Sverige är det Riksbanken som tillverkar alla sedlar och mynt. Det är också de som bestämmer hur sedlarna ska se ut och vilka personer som ska avbildas på en sedel.

Vem bestämmer hur mycket pengar som ska tryckas?

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som på Riksbankens uppdrag beräknar penningmängden. Med penningmängd menas mängden likvida medel som cirkulerar i samhället. Det finns olika sätt att mäta mängden pengar beroende på vad som räknas in i definitionen av pengar.

Vad hade hänt om banken försvann?

VAD HÄNDER OM BANKERNA FÖRSVINNER? Hushåll eller företag skulle inte kunna låna eller spara pengar eftersom man gör det hos banken. Men egentligen, ett hushåll skulle kunna finansieras med hjälp av relationer och företag skulle kunna låna utav andra företag men till det krävs så klart samarbete.

Var får bankerna sina pengar ifrån?

Riksbanken kan skapa pengar genom att ge ut sedlar och mynt men också genom att ge ut elektroniska pengar i svenska kronor till bankerna och det är det som Riksbanken gjorde.

Kan banken ta dina pengar?

Förut har det i praktiken krävts konkurs. I första hand ska större internationella banker ha rätt att beslagta kundernas tillgångar. Enda bankerna som garanterat får göra detta i Sverige är än så länge Nordea och Danske Bank, som anses internationellt systemhotande.

Kan banken se mina tillgångar?

Banken börjar med att titta på hur dina inkomster och tillgångar ser ut i hushållet. Det inkluderar din lön från en anställning (max 100%). Om du har en rörlig lön som skiljer sig från månad till månad utgår banken primärt från grundlönen. Ibland kan vi väga in snittet av rörlig ersättning/bonus.

Får man ta ut alla sina pengar från banken?

Du brukar få ta ut mellan 15 000 kr och 30 000 kr under en period i automater. Den perioden kan vara mellan 4- 5 dagar och en vecka. Vissa banker har också en beloppsgräns för hur mycket du får ta ut per gång. När det gäller att sätta in pengar i en automat så kan det finnas beloppsgränser.

Ekonomisk utsikt, föreläsning med Andreas Cervenka

Sven Hagströmer & Andreas Cervenka diskuterar inflation och penningpolitik

Andreas Cervenka om ”Vad är pengar?”

Lämna en kommentar