Distriktssköterska vad är det?

Vad innebär det att vara distriktssköterska?

Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för ett antal läkemedel, och har rätt att förskriva, ordinera och prova ut förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel för vissa grupper, till exempel för patienter med diabetes, inkontinens och stomier. Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska.

Vad har en distriktssköterska i lön?

Distriktssköterskor. Distriktssköterskor har en medianlön på 39 400 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 43 300 kronor eller mer.

Vad gör en sjuksköterska på en vårdcentral?

Sjuksköterskans uppgifter på en vårdcentral är oftast med telefonrådgivning och bedömer om patienten ska boka ett läkarbesök eller söka akutvård. Andra arbetsplatser finns för de som har specialiserat sig inom ett visst område. Specialistsjuksköterskor har fördjupat sina kunskaper inom vissa specialområden.

Hur lång tid tar det att bli distriktssköterska?

Vilken utbildning krävs för att bli Distriktssköterska

Specialist sjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska kräver 1,5 års studier vid normal studietakt. För antagning krävs, förutom sjuksköterskeexamen, yrkeserfarenhet. Utbildningen ges vid flera högskolor och universitet i landet.

Vad är skillnaden mellan sjuksköterska och distriktssköterska?

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter.

Vad får en distriktssköterska förskriva?

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistut- bildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behö- rig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6.

Vad tjänar en distriktssköterska efter skatt?

40 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad kan jag begära i lön som sjuksköterska?

I regel får man bäst lön om man arbetar på en privat vårdcentral. Som legitimerad sjuksköterska kommer du tjäna i snitt 33 600 kr i månaden och som specialistutbildad kan du förvänta dig en medellön på 37 420 kr i månaden.

Vad är lönen för en sjuksköterska?

Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 38 700 kronor år 2020. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

Vad gör en Mottagningssköterska?

Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Vad kan man jobba som med sjuksköterskeutbildning?

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Sjuksköterskor kan också arbeta med andra arbetsuppgifter, som sjukvårdsrådgivare på Vårdguiden 1177.

Hur blir man en Konsultsjuksköterska?

Är du en sjuksköterska med specialistkompetens och lång erfarenhet? Grattis, då går du en mycket ljus framtid till mötes inom vårdbemanning som konsultsjuksköterska. Du behöver inte nöja dig med 32 000 kr i månaden trots 10 slitsamma år i yrket.

Hur lång tid tar det att bli sjuksköterska?

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen. Under sjuksköterskeprogrammet varvas teoretiska delar med verksamhetsförlagd utbildning, dvs.

Vad kostar besök hos distriktssköterska?

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 kr och 300 kr. Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2022.

Distriktssköterska Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

District Nurse

Tidigare student berättar om Specialistsjuksköterska, inriktning distriktssköterska

Lämna en kommentar