Du kommer som första person till en svår trafikolycka. vad ska du göra först?

Vem ska man prioritera om man kommer till en olycksplats? LABC är både en förkortning som står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt och en minnesregel som talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Livsfarligt läge har högst prioritet, Andning näst högst prioritet och så vidare.

Vem ska du hjälpa först i en trafikolycka?

Behandla skador enligt ABC

Om det är flera skadade måste de svårast skadade tas om hand först. Man talar om akuthjälpens ABC, vilket står för: Andning, Blödning, Cirkulationssvikt/Chock.

Hur ska man agera vid trafikolycka?

Vid trafikolycka
 • Överblicka platsen. Försök att bilda dig en uppfattning om vad som hänt. …
 • Varna. Märk ut olycksplatsen med varningstrianglar och varningsblinkers på bilen för att förbipasserande inte ska köra in i olyckan.
 • Larma. …
 • Rädda. …
 • Stanna inte. …
 • Sänk farten. …
 • Respektera avspärrningar. …
 • Visa hänsyn.

Vem ska man hjälpa först?

Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först.

När du kommer först till en olycksplats gäller det att göra saker i rätt följd?

Speciella förutsättningar?
 • Prioritering vid en olycksplats.
 • Hantera och behandla skador samt att utföra livräddande åtgärder.
 • Symtom samt åtgärder vid sjukdomsfall.
 • Agerande enligt den internationella standarden S-CABCDE som ersatt L-ABC.
29 nov. 2019

Hur prioriterar man vid en olycka?

Vem ska man prioritera om man kommer till en olycksplats? LABC är både en förkortning som står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt och en minnesregel som talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Livsfarligt läge har högst prioritet, Andning näst högst prioritet och så vidare.

Vem ska jag kontakta först efter kollision med större vilt?

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Detta gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka. Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan.

I vilken ordning går man tillväga på en olycksplats alltså hur hjälper man vid en trafikolycka?

Använd varningsblinker och placera en varningstriangel på 100–150 meters avstånd från olycksplatsen. Förhindra att det uppstår en eldsvåda genom att stänga av motorn i olycksbilen. Flytta skadade till en säkrare plats om det behövs. Ge skadade den första hjälp du kan.

Hur bör du agera om du är den första som kommer fram till en olycksplats där en motorcykel är inblandad och en person är medvetslös och skadad?

Slå larm genom att ringa 112. Utför hjärt- lungräddning HLR om behovet finns. Dokumentera olyckan för ett framtida försäkrings- eller rättsärende.

Måste man anmäla krock till polisen?

Enligt lagen ska du kontakta polis i följande fall: Om en eller flera personer skadats i olyckan, i de fall det rör sig om allvarligare skador. I de fall trafikanordningar skadats. Här gäller att du ska kontakta polis om du inte själv kan återställa trafikanordningen.

Varför gör du dessa åtgärder på skadeplatsen?

Ett snabbt, korrekt och professionellt akut omhändertagande på skadeplatsen ger större överlevnadschanser för de skadade och sjuka. Ett sådant omhändertagande kan också göra att rehabiliteringstiden blir kortare för den drabbade.

Hur prioriterar du?

Prioriteringen måste vara flexibel eftersom du kanske måste lägga lågprioriterade arbetsuppgifter åt sidan för att ta dig an mer brådskande uppgifter.
 1. Gör en lista med alla dina arbetsuppgifter för dagen. …
 2. Identifiera vad som är viktigt: Förstå dina sanna mål. …
 3. Markera de mest brådskande.
6 feb. 2020

Vad ska man prioritera i sitt liv?

Utgå från det som är viktigast

Det blir lätt att tänka att man hela tiden måste fixa viktiga saker först, först sen kan man unna sig att njuta och vila. Enligt Fredrik Livheim finns det risk att vi dränerar oss själva på energi, missar tillfällen för återhämtning och missar själva livet.

I vilken ordning bör du agera utifrån L-ABC?

LABC står för, Livsfarligt Läge, Andning, Blödning och psykisk Chock eller Cirkulationssvikt.

Vad bör man tänka på när man försöker få en överblick av en olycksplats?

Om du är först på en olycksplats
 1. Skaffa dig en överblick. …
 2. Ring 112! …
 3. Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc.
 4. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.
 5. Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.

Vad är skillnaden mellan L-ABC och L ABCDE?

När man söker på nätet på första hjälpen så kommer det ofta upp olika bokstavskombinationer så som LABC och LABCDE. Detta är bokstäver som är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. LABC-tänket riktar sig till allmänheten.

Först på plats – så ska du göra vid en trafikolycka

Stoppa blödningen

10 HELT SJUKA JOBB som faktiskt exsisterar!!! DEL 3

Lämna en kommentar