Du möter en gående på en smal landsväg. vad ska du göra?

du möter en gående på en smal landsväg, vad ska du göra? A, jag måste ge den gående tid och möjlighet att gå åt sidan.

Vilket alternativ beskriver bäst fördelarna med Tresekundersregeln?

Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet. Det är väldigt viktigt att du håller tillräckligt avstånd från bilen framför. Du hinner då bromsa i tid och kan undvika en kollision om föraren i bilen framför tvärbromsar.

Vilken är den största risken när du startar från vägkanten?

För att få en säker start från vägkanten bör du alltid börja med att göra bilen startklar genom att lägga i rätt växel, se dig för i speglarna samt döda vinkeln och när det fritt så ger du tecken med blinkers och kör ut. Ett tips: Ge inte tecken med blinkers innan du vet att det är fritt för dig att köra ut.

Vilket är ett exempel på defensiv körning?

Exempel på defensiv körning:
  • Kör med goda säkerhetsmarginaler.
  • Inga onödiga risker.
  • Ha bra uppsikt över omgivningen.
  • Stressa inte.
  • Tänk igenom situationen innan i stället för efter.
  • Var beredd på att något ovanligt kan hända.
  • Tänk framåt – vad kan inträffa.
  • Kör mjukt.
20 nov. 2015

Vad är syftet med den så kallade tresekundersregeln?

Det är en regel som säger att du ska stanna högst tre sekunder vid en stoppskylt. Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor. Tresekundersregeln är ett sätt att bedöma vilket avstånd du minst ska ha till fordonet framför dig.

Vad är 3 Sekundersregeln?

”För att bedöma avståndet till framförvarande fordon kan man använda sig av den s.k tresekundersregeln. Regeln innebär att det ska vara tre sekunders mellanrum mellan framförvarande- och ditt fordon. Om det är halt väglag bör du öka avståndet ytterligare.”

Måste man ge tecken när man stannar vid vägkanten?

65 § När en förare avser att starta från en vägkant eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt.

Är du skyldig att använda blinkers när du svänger ut på vägen från en vägkant?

När en förare avser att starta från en vägkant ska föraren kontrollera att det är fritt runtomkring bilen och därefter ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt.

Vem är ansvarig för det som händer när man övningskör?

Det är handledaren som räknas som förare under övningskörningen. Handledaren är ansvarig för allt eleven gör. Bilförsäkringen gäller därför på samma sätt som när någon som har körkort kör bilen. Det är bra att ha helförsäkring på bilen för att kunna få ersättning för eventuella bucklor och repor.

Vad är offensiv och defensiv?

Defensiv är begrepp inom krigföring som innebär att försöka förutsäga och förekomma fiendens agerande genom passiva motåtgärder. Syftet är att behålla sin styrka genom göra motpartens offensiva åtgärder så ineffektiva som möjligt.

I vilka situationer får man använda ljudsignalen?

Du ska använda ljus- och ljudsignalen för att varna och uppmärksamma andra trafikanter. De ska även användas för att förebygga eller avvärja fara. Du ska inte använda signalen mer än nödvändigt. Använd den signal som är mest lämplig, i mörker kan det vara lämpligt att använda ljussignalen.

Vad menas med offensiv och defensiv körning?

Motsatsen till defensiv körning kallas offensiv körning. En person som kör offensivt håller ofta för hög hastighet, gör riskabla omkörningar, svänger med tjutande däck samt rivstartar. Det finns ingenting tufft i att köra offensivt, det visar bara hur hänsynslös man är i trafiken då man ökar risken för trafikolyckor.

Längtan till landet

Hylands hörna Gunde och Tage

Övningskör – Hur funkar trafikljusen

Lämna en kommentar