El vad får man göra själv?

Vad får man göra själv med el?

Detta får du göra själv
 1. Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring.
 2. Byta glödlampor.
 3. Byta lamphållare.
 4. Montera skarvsladdar.
 5. Montera sladdströmbrytare och stickproppar.
 6. Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.

Vilka elarbeten får man göra utan behörighet?

Privatpersoner får göra vissa mindre elinstallationer själva utan elbehörighet, exempelvis montera skarvsladdar samt byta trasiga säkringar och glödlampor. För att undvika skador eller olyckor är det viktigt att stänga av strömmen innan arbetet utförs.

Får man dra elen själv?

Egentligen är termen otillåten i ringaste laget, det är i själva verket (med vissa undantag som vi ska se) olagligt att utföra elarbeten i hemmet på egen hand och kan till och med ge fängelsestraff. Som bostadsinnehavare är man ansvarig för att el i bostaden är korrekt dragen av en behörig elinstallatör.

Vad får man inte göra själv med el om man inte har el behörighet?

Det du får göra själv utan elbehörighet är: Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:
 1. Utförande av fasta installationer.
 2. Installering av golvvärme och värmekabel.
 3. Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 4. Förläggning av kabel i mark.
31 jan. 2014

Vad får en elektriker göra hemma?

Det här får du göra själv
 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring.
 • Byta glödlampor.
 • Byta lamphållare.
 • Montera skarvsladdar.
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.

Varför är det extra viktigt att tänka på elsäkerhet i ett badrum?

I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en miljö där det finns fukt och många jordade föremål. Anlita därför alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete i bad- och duschrum.

Får man dra Flexslang själv?

Det enklaste är egentligen att köpa flexslang, då slipper du hålla på med skarvar och rörböjar som du måste med vp-rör. Å andra sidan behöver du inte lika stor diameter om du väljer vp-rör, så det får bli en avvägning. Lämplig diameter på röret/slangen beror på vilken typ av kabel du ska dra.

Får man dra VP-rör själv?

Man får ju byta kontakter och uttag med ”nödig kännedom”. Det är uppenbart att reglerna har påverkats av en stark lobbyorganisation som vill skydda sin marknad. Som att man inte får dra vprör som en elektriker sedan ska dra tråd i.

Vilka får utföra en nyinstallation?

Som auktoriserad elinstallatör får man utföra elinstallationsarbete även privat, dock bara inom det område auktoriseringen gäller. Har man ett arbete inom el men inte är auktoriserad elinstallatör så får man inte utföra några elinstallationsarbeten utanför ett företags egenkontrollprogram eller privat.

Vad kostar det att dra ny el i ett gammalt hus?

Prisexempel för ett 1,5-planshus på 140 kvadratmeter:

Huset har en elcentral i plåt samt en elmätartavla. I detta fall kommer bytet av elsystem att kosta närmare 60 000 kronor (exklusive rot-avdrag). Om du utnyttjar rot-avdraget kan du dra av cirka 12 500 kronor i arbetskostnad.

Hur drar man el utomhus?

Tänk på att aldrig ansluta apparater eller belysning som kräver skyddsjordning och som du ska använda ute, till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda skarvsladd, se till att den är jordad och avsedd för utomhusbruk och att den ansluts till ett jordat uttag.

Hur man drar el?

Här gäller försiktighet! Bryt strömmen genom att koppla ur proppen eller än bättre; slå av huvudströmmen. Först då det är spänningslöst så kan du påbörja jobbet. Utbyte av ljusarmaturer i torra utrymmen i din bostad.

Vad har jag för el behörighet?

Elsäkerhetsverket är myndigheten som genom föreskrifter fastställer kraven när det gäller elinstallatörer och hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. På webbplatsen kan du söka på din installatörs personnummer för att se om hen har behörighet.

Hur byter man elkontakt?

Så här gör du steg för steg
 1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.
 2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.
 3. Skruva loss ledarna. …
 4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. …
 5. Anslut ledarna till det nya uttaget. …
 6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den.

Hur blir man certifierad elektriker?

Utbildningsmål för Allmän behörighet ABL

Kurserna ger dig de teoretiska kunskaper som fordras för att erhålla behörighet och att utföra elinstallationsarbeten. Efter genomförd och godkänd kurs ansöker man direkt hos El-säkerhetsverket som utfärdar din allmänna behörighet som krävs för att vara behörig elektriker.

Inkoppling Sparkoppling

Lär dig självförsvar – Vardagspuls (TV4)

Chloe blir bränd av en manet & får jätteont!

Lämna en kommentar