Föräldrapenningtillägg hur mycket?

På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldralön, eller föräldrapenningtillägg som det också kallas. Föräldralön innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn.

Hur räknar man ut Föräldrapenningstillägg?

Om du har ensam vårdnad

I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Har jag rätt till Föräldrapenningtillägg?

Föräldrapenningtillägg kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader, eller 18 månader efter adoptionstillfället. Den som har varit anställd i 12 månader har rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg. Den som har varit anställd i 24 månader har du rätt till maximalt 180 dagar.

Hur mycket FPT?

FPT är 10 procent på föräldrapenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp och 90 procent på lönedelar däröver. Alla får alltså minst cirka 10 procent extra.

Hur mycket får man i föräldrapenning tillägg?

Ersättningen motsvarar 10 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent.

Vad är ett kollektivavtal och vad innebär det?

Kollektivavtal är ett smidigt sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen. Det är ett skriftligt avtal med försäkringar för till exempel sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, tjänstepension, föräldraledighet och dödsfall. Det reglerar även villkoren för lön, semester och arbetstid.

Vad är FPT?

Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Har jag rätt till FPT?

Rätt till FPT föreligger när den försäkrade vid barnets födelse eller adopt-ion har varit anställd minst 12 månader under en ramtid om fyra år hos en eller flera arbets- givare som varit bunden av FPT-försäkringen. Som kvalifikationstid räknas även anställningstid innan arbetsgivaren blev bunden av försäkringen.

Hur länge får man Föräldratillägg?

Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Viktigt är att föräldralönen inte alltid betalas ut automatiskt. Den som är föräldraledig kan vara tvungen att själv ansöka om att ut den. Därför är det viktigt att ta reda på exakt vad som gäller på arbetsplatsen.

Hur ansöker man om föräldralön?

Unionens kollektivavtal ger dig rätt till upp till sex månaders föräldralön. För att vara helt säker kan du kolla i ditt kollektivavtal, prata med din chef eller kontakta Unionen. Om du inte omfattas av kollektivavtal måste du ha ett personligt avtal med arbetsgivaren för att få rätt till utfyllnad.

Vad FPT är i förhållande till föräldrapenning?

FPT betalas ut för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan och beräknas då per dag och proportionellt i förhållande till uttagna föräldrapenningdagar (hel, halv, en fjärdedel o.s.v.)

Hur beräknas föräldralön unionen?

Upp till en månadslön motsvarande 10 prisbasbelopp

För den som tjänar upp till motsvarande 10 prisbasbelopp per månad, är föräldralönen genom kollektivavtal 10 procent av lönen och föräldrapenningen från Försäkringskassan 80 procent av lönen. Totalt blir det 90 procent under de första månadernas föräldraledighet.

Hur länge får man 10 av lönen vid föräldraledighet?

Du får ett föräldrapenningtillägg med tio procent av lönebortfallet i 180 dagar. Detta gäller tills dess att barnet är 36 månader. Du som tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (tio prisbasbelopp per år) får en utfyllnadsersättning till föräldrapenningen under högst 270 dagar per barn.

Vilka får föräldralön?

Om du är ledig med ditt barn och din arbetsgivare har ett avtal om föräldrapenningtillägg så har du rätt till föräldralön. Normalt sett får du i så fall cirka 10% extra av din arbetsgivare när du är föräldraledig utöver den ersättning du redan får från Försäkringskassan.

Hur mycket får jag i föräldrapenning efter skatt?

Den ligger på knappt 80 procent av din inkomst. Ett exempel: Om du haft en årslön på 240 000 kr så blir din föräldrapenning drygt 500 kr/dag. Men tjänar du till exempel 475 000 kr om året baseras din SGI på 80 procent av 443 000 kr, som är taket i skrivande stund.

Så maxar du din föräldrapenning – Nyhetsmorgon (TV4)

Kör 1 km utan framdäck| Hur ska det gå

Christina Sahlberg: 5 tips för att maxa föräldraledigheten

Lämna en kommentar