Hur långt flyger bin?

Hur många bin finns det i en kupa?

På sommaren är bifamiljen i bikupan som störst. Då kan det bo 50 000 till 70 000 bin i samma kupa. På vintern är det inte så många bin i familjen. Det är då ungefär 20 000 bin. [1]

Var tar bin vägen på vintern?

När temperaturen utomhus sedan sjunker formerar sig bina i små grupper inne i bikupan. När temperaturen sjunker ytterligare förenas hela samhället i en gemensam klunga. Detta kallas vinterklot och är till en början ganska löst sammanhållet men drar sig tätare ihop ju mer temperaturen sjunker. [2]

Hur dansar bin?

Biet rör sig på vaxkakan i en ringdans som omväxlande går motsols och medsols. De bin som befinner sig närmast danserskan följer hennes rörelser och sträcker ut sina antenner. Antennerna fungerar som luktorgan och blommornas doft kan nu kommuniceras. Det ges också smakprov på nektarn. [3]

Är bara Bidrottningen?

Faktum är att drottningen är den enda individen i kupan som kan para sig och fortplanta sig. Alla andra bin som finns inom familjen har inte ett reproduktionssystem som gör att de kan lägga fertila ägg . Varje kupa har bara en bidrottning. Det möjliggör kontinuerligt utbyte av bin och en familjs överlevnad som följd. [4]

Är alla arbetsbin honor?

Arbetsbin är honor vars könsorgan inte är fullt utvecklade. De står för allt arbete både inne i och utanför kupan. Bland annat städar de kupan, tar hand om larver, vaktar kupan och hämtar hem pollen och nektar. Ett arbetsbi lever 5-6 veckor på sommaren, men längre under vintern. [5]

Vilken är den vanligast förekommande Bisorten i Sverige?

Medlemmar ur familjen vägbin (Halictidae) är den vanligaste bisorten på det norra halvklotet, även om de är små och ofta misstas för getingar eller flugor. Antalet arter i Sverige uppgår till närmare trehundra. [6]

Vad är honung för bin?

Honung består av nektar som bina samlar ihop under sommarhalvåret, som omvandlas genom bearbetning i magen. Honungen är binas foderförråd, som gör att de klarar vintern och perioder med mindre mat. [7]

Var bor bin?

Bin och humlor gillar olika typer av boplatser – gamla musbon eller hål i marken, snäckskal, ett skräpigt hörn i en park eller under takpannorna på ett hus. En del solitärbin tapetserar väggarna i sina bon med bitar av blomblad, de kallas därför tapetserarbin. [8]

Vad gör man med bikupor på vintern?

Vad gör bina under vintern? Under vintern sitter bina tätt tillsammans som i en boll, det kallas vinterklot. Drottningen sitter i mitten och arbetsbina roterar för att turas om att sitta ytterst. Temperaturen kan ligga på ca 20 grader i mitten även om det är minus 20 grader ute. [9]

Hur många bin dör under vintern?

Varje vinter dör det en del bin i bikuporna för att de fått slut på mat därinne till exempel. Men i år är det ovanligt många bin som har dött. Biodlarna räknar med att ungefär vart femte bi har dött nu i vinter, för att vintern har varit så kall och lång. [10]

När ska man Invintra bin?

Vinterfoder ges till bisamhället, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten. Slutskattning och varroabekämpning kan också ingå i invintringen. Tidpunkten för invintring varierar mellan biodlare och var i landet man befinner sig. Oftast sker invintring under augusti eller september. [11]

Kan dansa i en åtta?

Ligger näringskällan längre bort dansar biet istället i en åtta; en informationsgivande mittlinje och två bågar, som det alternerar mellan vid varje varv. Vinkeln mellan mittlinjen och lodlinjen i bikupan anger vinkeln från solen till näringskällan. [12]

Hur pratar bin?

Binpratar” med andra bin genom att ”dansa” i kupan. Dansen visar var och hur långt bort det finns nektar, vatten eller pollen. För att göra ett gram honung måste ett bi flyga till 50 000 blommor för att skaffa nektar. Det tar ungefär 5 dagar. [13]

Varför sitter bina i klase utanför kupan?

Bin samlas utanför kupan i en svärm som hänger i flustret som ett stort svart skägg. Detta gör de för att inte värmen från bin i kupan ska höja dess innertemperatur. Tyvärr kan bina inte arbeta under tiden, så denna åtgärd tas endast till i nödfall. [14]

Vad heter biet som matar larver och yngel med pollen?

Drönarcellerna är också betydligt större än arbetsbicellerna. Dessa är vanligast och används även som förrådsceller för honung och pollen. Drottningen börjar lägga ägg i mitten av samhället, där det är varmast. Efter hand utvidgas detta cirkelformade område med flera ägg. [15]

Vad händer om man dödar drottningen?

Förenklat sagt dör bisamhället om drottningen dör. För både biodlaren och bina är det därför omöjligt att rädda ett bisamhälle som har förlorat sin drottning. Däremot kan biodlaren och bina skapa ett nytt bisamhälle av den gamla genom att tillsätta eller dra upp en ny drottning. [16]

Hur många bin finns det i Sverige?

I Sverige finns det ungefär 120 000 bisamhällen och i varje bisamhälle bor det under sommaren 50 000-70 000 bin. Det finns biodlare i hela landet, från norr till söder, men de allra flesta finns i den södra delan av landet. [17]

Kan alla bin stickas?

En del bin kan stickas. Men bin sticks oftast bara om de blir väldigt rädda. Då försöker de försvara sig med sin vassa gadd. Är du snäll och inte skrämmer biet så behöver du inte vara orolig för att få ett stick. [18]

Hur många arter av bin finns det?

Det finns drygt 50 arter bin som bygger sina bon i gångar i ved eller i märgrika, kraftiga örter som till exempel hallon, björnbär och malört. Alla bin är tänkbara pollinatörer av bland annat trädgårdsväxter och blommande träd. Vi kan hjälpa de bin som bor ovanför marken genom att bygga holkar åt dem. [19]

Hur många Vildbin finns det i Sverige?

I Sverige finns inte enbart ett åttiotal vilda arter av bin, snarare så många som 280 arter, varav ungefär 40 är humlor. Gruppen vildbin är för de flesta svenskar helt anonym trots den mycket stora nytta de faktiskt gör som pollinatörer av såväl vilda växter som trädgårdsväxter. [20]

Är Honungsproduktion?

Bin samlar in pollen och nektar från växter och blommor och blåser sedan upp det. Honung är därför produkten av vissa växtkomponenter blandade med enzymer som produceras av bina själva. Varje biodlare respekterar fullt ut sina bins arbete, behandlar dem med omsorg och bevarar deras hälsa. [21]

Varför ska man inte äta honung?

På grund av botulismbakterier (Clostridium botulinum) som finns i naturen där bina hämtar sin föda bör barn under 1 år inte äta honung enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Undvik även bipollen och bibröd eftersom de kan innehålla honung. Även mat som smaksatts eller tillagats med honung undviks. [22]

Varför är honung inte bra?

Läs också: Honung – så testar du om den är äkta vara

Den odlade honungen innehåller inte mjölksyrabakterier. Det beror på att odlad honung innehåller mer socker och mindre vatten, vilket gör att mjölksyrabakterierna inte trivs i den lika bra som i vildhonung. [23]

Vem äger en bisvärm?

Vem äger svärmen? Äganderätt till bisvärm regleras i lag från 1736. Svärmen ägs av biodlaren om hen kunnat följa efter svärmen ända från kupan till det ställe den slår sig ner. Praxis är att en svärm ägs av den person som tar hand om den. [24]

Hur får man bort en bisvärm?

Hur fångar man en svärm? Om svärmen sitter väldigt högt ska du inte riskera livet genom att klättra upp för att ta ned den. Sitter svärmen så att den kan nås på ett säkert sätt håller du en papplåda eller en så kallad svärmfångstkupa under svärmen och skakar och borstar ner bina i lådan eller kupan. [25]

Finns det Jordbin?

Den så kallade jordgetingen är mytomspunnen och ofta kallad ”extra aggressiv och farlig”. Sanningen är, att det inte är någon egen art och de är inte farligare än de getingar som placerar sitt bo ovan jord. [26]

Så lever bin och humlor

Honung – Från blomman till bordet

De 12 bästa tipsen inför flygresan

Lämna en kommentar