Hur mycket är 10 miles i km?

Engelsk mil till Kilometer tabell
Engelsk mil Kilometer
7 mi 11.27 km
8 mi 12.87 km
9 mi 14.48 km
10 mi 16.09 km

16 rader till

Hur mycket är 1 mil i miles?

Kilometer till Engelsk mil tabell
Kilometer Engelsk mil
1 km 0.62 mi
2 km 1.24 mi
3 km 1.86 mi
4 km 2.49 mi

16 rader till

Hur många miles är 10 km?

1 mile är lika med 1.609344 kilometer, vilket är omvandlingsfaktorn från mile till kilometer. Gå vidare och konvertera ditt eget värde av mile till km i konverteraren nedan. För andra omvandlingar i längd använder du längd-konverteringsverktyget.

Hur många amerikanska miles är en mil?

Amerikanska Nautiska mil till Kilometer tabell
Amerikanska Nautiska mil Kilometer
1 US nmi 1.85 km
2 US nmi 3.70 km
3 US nmi 5.56 km
4 US nmi 7.41 km

16 rader till

Hur många kilometer är en amerikansk mile?

Engelsk mil (engelska officiellt statute mile, vardagligt mile) är en längdenhet som är definierad som exakt 1 609,344 meter. En engelsk mil är 1760 yard eller 5280 fot. Det är den normala enheten för att mäta längre avstånd i USA och Storbritannien.

Hur lång tid tar det att åka 10 mil?

SVARET BLIR 4 TIMMAR. Hur enkelt som helst. Du kör i 80 km/h, avrundar du det till mil så blir det 8 mil/h eftersom 10 km = 1 mil.

Hur många meter är 4 mil?

Omvandla mile till meter

1 mile är lika med 1,609.344 meter, vilket är omvandlingsfaktorn från mile till meter.

Hur lång tid tar det att gå en mil?

I lättvandrat landskap med ledmarkeringar kan du ungefär en mil på två timmar. Ditt vandringstempo påverkas förstås om fler höjdmeter tillkommer, om växtlighet gör vägen svårframkomlig, eller om landskapet är svårnavigerat.

Hur mycket längre är en svensk mil än en engelsk mil?

Milen finns kvar modifierad till exakt 10 kilometer i Sverige och Norge. Det finns i USA en annan, aningen längre, mil: survey mile, cirka 1 609,347 meter.

Hur mycket är en miles per hour?

Mil per timme till Kilometer per timme tabell
Mil per timme Kilometer per timme
1 mph 1.61 kph
2 mph 3.22 kph
3 mph 4.83 kph
4 mph 6.44 kph

16 rader till

Hur lång är jag i USA?

Fot (Feet) till Centimeter tabell
Fot (Feet) Centimeter
1 ft 30.48 cm
2 ft 60.96 cm
3 ft 91.44 cm
4 ft 121.92 cm

16 rader till

Hur många länder använder mil?

Den ursprungliga milen var den romerska, som motsvarade tusen dubbelsteg ’mille passus’ eller omkring 1 483 meter. Ordet mil kommer från latinets ’mille’=tusen. Senare etablerade flera europeiska regioner egna definitioner. I Sverige, Finland och Norge är 1 mil numera 10 kilometer.

Hur många mil är det genom Sverige?

Sveriges längd, i kilometer, är från Treriksröset i norr ner till Smygehuk i söder totalt omkring 1572 km. Det är alltså runt 157 mil.

Hur räknar man ut miles till kilometer?

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64.

Engelsk mil till Kilometer tabell.
Engelsk mil Kilometer
1 mi 1.61 km
2 mi 3.22 km
3 mi 4.83 km
4 mi 6.44 km

16 rader till

Hur lång är en kilometer?

1 kilometer är lika med 1,000 meter, vilket är omvandlingsfaktorn från kilometer till meter.

Hur många steg är det på en kilometer?

Antal steg vi går per kilometer

Det finns ju många olika gångstilar, vissa tar snabba och korta steg, andra tar väldigt långa steg. Men man brukar säga att vi tar generellt mellan 1200 och 1600 steg på en kilometer. Många säger 1300 steg. Det varierar alltså så pass mycket beroende på hur långa kliv man tar.

10 km to miles

HOW TO CONVERT KILOMETER(KM) TO MILE AND MILE TO KILOMETER

Kilometer och mil

Lämna en kommentar