Hur mycket är en gallon i liter?

Hur många liter är en gallon i USA?

Gallon är ett volymmått framförallt i bruk i USA och i Storbritannien. Dock skiljer sig de båda ländernas måttenheter åt och USA har dessutom två olika typer av gallon: 1 imperial gallon (Storbritannien) = 4,54609 dm³ (liter) 1 gallon (USA, våt) = 3,78541 dm³ (liter)

Hur många gallon är 1 liter?

1 liter är lika med 0.2641722 gallon, vilket är omvandlingsfaktorn från liter till gallon. Gå vidare och konvertera ditt eget värde av l till gal i konverteraren nedan.

Hur mycket är 1 liter i USA?

Amerikansk gallon (flytande) till Liter tabell
Amerikansk gallon (flytande) Liter
1 US gal lqd 3.79 L
2 US gal lqd 7.57 L
3 US gal lqd 11.36 L
4 US gal lqd 15.14 L

16 rader till

Hur mycket är en engelsk gallon i liter?

Gallon (gal – USA torr volym), volym

Det finns två olika typer av gallon, brittisk och amerikansk. En brittisk gallon motsvarar 4,54609 liter, och den amerikanska 3,78541 liter.

Hur mycket kostar en liter diesel i USA?

USA sticker ut

Genomsnittspriset på diesel världen över ligger strax under 9,50 kronor litern. Alla länder köper in för samma kostnad, och de stora skillnaderna i pris beror bland annat på skattenivåer och subventioner.

Hur många gallon är 12 dl?

Deciliters till Gallon (oss – vätska)
1 Deciliters = 0.0264 Gallon (oss – vätska) 10 Deciliters = 0.2642 Gallon (oss – vätska)
2 Deciliters = 0.0528 Gallon (oss – vätska) 20 Deciliters = 0.5283 Gallon (oss – vätska)
3 Deciliters = 0.0793 Gallon (oss – vätska) 30 Deciliters = 0.7925 Gallon (oss – vätska)

6 rader till

Hur mycket är en once?

Fakta om fluid ounce (oz)

eller oz. fl.) är en måttenhet för volym som motsvarar ungefär 29,6 ml i det amerikanska måttsystemet.

Hur mycket är ett amerikanskt pound?

1 pound (lb) = 16 ounces = 0,4536 kg; 1 ounce (oz) = 0,02835 kg.

Hur många liter på ett kilo?

De flesta mjölkprodukter väger som vatten, d.v.s. 1 deciliter väger 100 g, 1 liter väger 1 kg.

Hur mycket är 10 deciliter i engelska gallon?

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64.

Liter till Brittisk gallon tabell.
Liter Brittisk gallon
7 L 1.54 UK gal
8 L 1.76 UK gal
9 L 1.98 UK gal
10 L 2.20 UK gal

16 rader till

Hur många liter är 10 gallon?

1 text not found (sv): volume_gal:1 är lika med 3.78540967 liter, vilket är omvandlingsfaktorn från gallon till liter.

Hur mycket är en quarter?

Quart, förkortat qt, är ett volymmått. Det finns flera olika definitioner: amerikanskt vätskemått: = 0,946352946 liter. amerikanskt rymdmått: = 1,101220 liter.

How Many Liters in a Gallon?

How Many Gallons In A Liter

1 gallons to liter?

Lämna en kommentar