Hur mycket är ob tillägg?

Information om regler för OB-ersättning
Period Start OB-typ
Helger och veckoslut 16:30 OB1 + OB3
Helger och veckoslut 22:30 OB2 + OB3
Storhelger 06:30 OB4
Storhelger 16:30 OB1 + OB4

4 rader till

Hur mycket är OB tillägg helg?

Lördagar och söndagar

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00.

Hur vet jag om jag har rätt till ob?

Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Hur beräknas OB tillägg?

Ob-ersättning betalas ut som en procentsats av lönen. Har du 100 procent ob får du alltså dubbel så mycket i lön den timmen. Om det inte finns kollektivavtal mellan facket och din arbetsgivare finns ingen garanti för att du ska få ob-ersättning.

Vad är OB 1 och ob 2?

Information om regler för OB-ersättning
Period Start OB-typ
Helger och veckoslut 16:30 OB1 + OB3
Helger och veckoslut 22:30 OB2 + OB3
Storhelger 06:30 OB4
Storhelger 16:30 OB1 + OB4

4 rader till

Hur mycket är helg ob inom vården?

OB-ersättning per timme Avtalstext

00-24 O-tilläggstid B 53,00 kr/timme Tid från kl 00.00 till kl 24.00 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.

Får man ob på söndagar?

Måndagar till fredagar börjar OB tillägget från klockan 20.00 till 06.00 nästföljande dag. Lördag, midsommar- jul- och nyårsafton börjar OB tillägget från klockan 16.00 till 06.00 nästföljande dag. Söndag och helgdag (röda dagar) börjar OB ersättningen från klockan 06.00 till 06.00 nästföljande dag.

Efter vilken tid får man ob?

Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget.

Är det lag på OB?

OB är inte inskrivet i lag

Att få ersättning när du arbetar obekväma arbetstider är inget som en arbetsgivare måste ge dig enligt lag. Detta är något som fackförbunden har avtalat fram med arbetsgivarna, vilket innebär att ersättningen styrs av kollektivavtalen.

Får man ob på lov?

OB är en extra betalning som du kan ha rätt till när du arbetat på obekväm arbetstid (kvällar, helger). Detta regleras i kollektivavtal. Finns det inget kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om OB-ersättning och det nedskrivet i anställningsbeviset.

När är det Ob på ICA?

I Handels kollektivavtal ser ersättningen ut så här: Måndag-fredag kl. 18.15 – 20.00 50 % (av timlönen)

När betalas ob ut?

OB-ersättning

Den betalas ut månaden efter att du tjänat in den, även om du har månadslön.

När får man ob på Mcdonalds?

Kontrollera din ob-ersättning. Ob betalas måndag-fredag från kl 20. Lördagar och »aftnar« från kl 16. Hela söndagen och helgdagen.

Vad är OB tillägg 2?

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande:

För arbetstid förlagd mellan klockan 01:00 och klockan 06:00 utgår OB2 utöver OB1 ovan.

Hur mycket ob får man på max?

För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 och 06.00 utgår OB-ersättning vid nattarbete utöver ordinarie OB-ersättning.

OB-ersättning vid nattarbete:
OB-ersättning vid nattarbete
Gäller från Per timme
1 november 2020 44,26 kr* (23,53 + 20,73 kr)
1 april 2022 45,32 kr* (24,09 + 21,23 kr)

Vad är Storhelgsersättning?

Storhelgsersättning – eller storhelgstillägg – betalas ut för obekväm arbetstid under storhelg, alltså jul, nyår och liknande helger. Storhelgsersättningen är högre än den vanliga OB-ersättningen. Vad storhelgsersättningen är hos din arbetsgivare står i kollektivavtalet.

ob tillägg

Vad får jag för OB — och andra frågor om arbetstid

LÖN – Vad kostar det att ta ut en lön – Semesterlön – Hur räknar man ut lönekostnaden

Lämna en kommentar