Hur mycket är ob?

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal.

När räknas det som OB?

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 – 07.00. Observera att under perioden klockan 00.00 – 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Hur mycket är OB tillägg helg?

OB-ersättning per timme Avtalstext

00-24 O-tilläggstid B 53,00 kr/timme Tid från kl 00.00 till kl 24.00 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.

Hur vet jag om jag har rätt till ob?

Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Får man ob på helger?

OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger.

När börjar helg OB?

SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet som gäller för kommun- och landstingsanställda utges ob-tillägg från klockan 19.00 på vardagar. Ob-tillägg får man också från klockan 16.00 vardag närmast före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag.

När börjar ob kväll kommunal?

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter kl 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

När börjar OB på lördagar?

Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag.

Får man ob på söndagar?

Måndagar till fredagar börjar OB tillägget från klockan 20.00 till 06.00 nästföljande dag. Lördag, midsommar- jul- och nyårsafton börjar OB tillägget från klockan 16.00 till 06.00 nästföljande dag. Söndag och helgdag (röda dagar) börjar OB ersättningen från klockan 06.00 till 06.00 nästföljande dag.

Hur mycket är OB kväll?

Ob-ersättning betalas ut som en procentsats av lönen. Har du 100 procent ob får du alltså dubbel så mycket i lön den timmen. Om det inte finns kollektivavtal mellan facket och din arbetsgivare finns ingen garanti för att du ska få ob-ersättning.

Får man ob på lov?

OB är en extra betalning som du kan ha rätt till när du arbetat på obekväm arbetstid (kvällar, helger). Detta regleras i kollektivavtal. Finns det inget kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om OB-ersättning och det nedskrivet i anställningsbeviset.

När är det Ob på ICA?

I Handels kollektivavtal ser ersättningen ut så här: Måndag-fredag kl. 18.15 – 20.00 50 % (av timlönen)

Hur mycket är Mertidsersättning?

Ersättning för mertid

Mertidstillägg utbetalas per timme och är: den individuella lönen per månad (uppräknad till heltid) dividerat med 142.

Vilka dagar räknas som Lätthelgdagar?

Med lätthelgdag avses här alla röda dagar som infaller måndag till fredag samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. Om en helgdag infaller då medarbetare normalt har sin lediga dag någon gång mellan måndag – fredag utgår en extra ledig dag som kompensation.

Vad får jag för OB — och andra frågor om arbetstid

Hur mycket skatt betalar du?

Hur mycket är det dubbla?

Lämna en kommentar