Hur mycket el förbrukar en lägenhet?

Till hushållselen ingår bland annat ugn, spis, kyl, frys, lampor, TV, dator och övriga elektroniska apparater. I en genomsnittlig lägenhet uppgår energiförbrukningen av hushållsel till ungefär 2500 kWh på ett år. Den största delen av elförbrukningen sker i köket.

Hur mycket kostar el per månad i en trea?

En genomsnittlig månadskostnad är därför ca 400 kr/månad för mindre lägenheter. För dessa hushåll är det särskilt viktigt att välja elavtal med låga årsavgifter eftersom kostnaden du betalar per använd kWh inte kan förändra totalkostnaden så mycket.

Vad drar mest el i en lägenhet?

Apparater som värmer eller kyler drar mest el i hemmet

När det gäller hushållselen gäller en enkel tumregel: Alla apparater som har till uppgift att producera värme eller kyla hör till de som drar mest el. Hit hör bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, torkskåp, kyl, frys, el-element och portabla AC-anläggningar.

Hur många kWh är normalt?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.

Hur mycket kostar el i månaden i en etta?

Genomsnittligt Elkostnad Per Månad

En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad.

Vad kostar vatten per månad lägenhet 2020?

Det är svårt att på förhand säga vad din individuella vattenkostnad blir. Ett ungefärligt riktmärke är omkring 150–200 kr/person och månad. I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50–60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh.

Vad kostar ett elabonnemang?

En genomsnittlig lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh kan räkna med en höjd elnätsavgift på omkring 20 kronor/månad, medan en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh får en höjning på cirka 100 kronor/månad.

Vilka saker drar mest el i hemmet?

När det gäller hushållselen finns en enkel tumregel: apparaterna som har till uppgift att producera värme eller kyla hör till de som drar mest el. Hit räknas bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, torkskåp, kyl, frys, el-element och portabla AC-anläggningar.

Hur många kWh per månad lägenhet?

En lägenhet förbrukar ungefär 2500 kWh per år (exklusive värme), vilket motsvarar cirka 490 kronor i månaden.

Hur mycket el drar olika saker i hemmet?

Användning Kr/år
Kaffebryggare 1 tim/dygn 450
Ugn 2 tim/vecka 225
Torktumlare 2 tim/vecka 315
Kyl – nyare modell 255
TV användning 3 tim/dygn 225

29 rader till

4 jan. 2017

Vad kostar 1 kWh 2022 inklusive allt?

Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser 2021 betalar de flesta hushållskunder ett elpris på cirka 1,75 – 2,67 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl. moms.

Hur många kWh gör ett hushåll av med?

Elförbrukning för en villa på 100 kvadratmeter

En villa med storleken 100 kvadratmeter förbrukar enligt data från Statistiska Centralbyrån ca 12 000 kWh el per år. Av detta består uppskattningsvis 4 000 kWh av hushållsel, och 8 000 kWh av uppvärmning och varmvatten.

Hur många kWh per kvadratmeter?

För varje kvadratmeter flerbostadshus användes var den genomsnittliga energianvändningen 135 kWh för uppvärmning och varmvatten under året. I flerbostadshus som värmdes med det dominerande uppvärmningssättet fjärrvärme användes i genomsnitt 138 kWh per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten under året.

Vad är rimlig elkostnad?

En normal elkostnad för lägenhet brukar bli betydligt mindre än för hus. För en etta eller mindre tvåa, ligger kostnaden för elen på ca 2,5 kr/kWh. För en större lägenhet är priset ca 2,15 kr/kWh. Detta är ett medelvärde inkluderat energiskatter, elnätsavgifter, medelvärdet på elpris och moms.

Hur mycket dyrare blir elräkningen?

I snitt betalade de drygt 18 000 kronor för el från januari till november 2021. Det är en ökning på nästan 130 procent, jämfört med föregående år. Elkostnaden i norra Sverige har också mer än fördubblats. Här kan du läsa mer om varför elpriserna har blivit så dyra.

Gemensam El för BRF – Så går det till med IMD el

Billig el

Så väljer du rätt elavtal

Lämna en kommentar