Hur mycket el producerar solceller per år?

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi på SVEA Solar säga är att en installerad kW ger ungefär 800 – 1100 kWh/kW per år. Det innebär att om ni har installerat solceller som har en toppeffekt på två kWh kan era solceller producera runt 1600 – 2200 kWh solel per år.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

Man kan räkna ut hur stor solcellsanläggning som får plats genom att ta spänningen i elnätet, roten ur 3 och huvudsäkringen, ex. 400 V x 1,73 x 16 A. För ett vanligt hus med 16 A i huvudsäkring blir maxeffekten på anläggningen alltså cirka 11 kW.

Hur mycket el producerar 100 m2 solceller?

En tumregel i Sverige är att för varje installerad kilowatt i effekt (kW) får du ut ungefär 1000 kilowattimmar energi (kWh) per år. Om du har ett bra solläge kan du få ut mer. Våra solpaneler har en effekt på 160 watt (0,16 kW) per kvadratmeter.

Hur mycket ström drar solceller?

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi säga är att en installerad kW ger ungefär 800–1100 kWh per år. Om dina solceller har en toppeffekt på två kWh kan de alltså producera runt 1600–2200 kWh solel per år.

När lönar det sig att installera solceller?

Visst, det tar ungefär 14 år innan du tjänat in pengarna, men solceller har en livslängd på 30 år. Jag tycker att man ska se solceller som en sparform eller investering. Om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor får man en minskad elkostnad per år på mellan 6 000 och 7 000 kronor.

Kan solceller driva ett hus?

Med solceller på taket kan du driva så gott som vad som helst i ditt hushåll. I vilken utsträckning beror på hur mycket el du förbrukar och hur många solceller som används.

Hur mycket kan man driva med solceller?

Solcellerna tar då upp ungefär 30-40 kvadratmeter och under ett år producerar de omkring 5000 kWh (såklart beroende på hur väl solcellen har placerats i förhållande till solen).

Hur många solcellspaneler?

En vanlig solcellsanläggning består av 15 till 45 solpaneler. På detta villatak sitter det 26 solpaneler på en yta motsvarande ca 50 kvm. Med moderna solpaneler motsvarar det en effekt på runt 10 kW. Läs mer: Hur mycket solceller bör jag installera?

Vad kostar 100 kvm solceller?

Solceller: Pris på moduler och installation

Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW är cirka 156 000 kronor inklusive moms. Det motsvarar ett pris på 15 600 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter.

Hur mycket ger solceller per m2?

För att kunna utnyttja ovanstående tumregel för att få energi per m2 behöver man veta hur stor yta 1 kW märkeffekt kräver. Det räknar man ut om man vet modulverkningsgraden. Om vi antar 17,3% verkningsgrad vet vi enligt ovan att effekten är 173 W/m2 vid STC. Ytan för 1 kW (1000 W) blir därmed 1000/173 = 5,8 m2/kW.

Måste man betalar nätavgift med solceller?

En stor fördel med att producera egen el är att du slipper många extra kostnader: Om du producerar el samtidigt som du konsumerar behöver du varken betala energiskatt (30 öre/kWh exkl. moms) eller nätavgift (20 öre/kWh exkl. moms).

Hur mycket el sparar man med solpaneler?

Genomsnittlig besparing för en villa

Exempelvillan med en elkostnad på 28 000 kr/år skulle kunna spara 15 000 kr/år genom att skaffa vårt standardpaket för solceller, alltså mer än halvera sina årliga elkostnader.

Hur mycket pengar sparar man på solceller?

Om man installerar en solcellsanläggning i sydläge på 10 kW (ca 50 kvm) väntas den producera ca 9500 kWh per år. Om vi antar att hälften säljs och hälften används i hushållet — och baserat på priserna ovan, dvs 126 öre för egenanvänd el och 113 öre för såld el — blir besparingen på ett år ca 11 500 kr.

Hur lång tid innan solceller betalar sig?

Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10-15 år. Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer.

Hur mycket ökar värdet på huset med solceller?

Dels har solcellerna sjunkit i pris senaste åren, dels får du som husägare en bra slant för den el du säljer tillbaka till elbolaget. Nu visar det sig också att hus med en solcellsanläggning på taket ökar i värde, i snitt med hela 14 procent.

Är ni nöjda med solceller?

Ja, klart ni ska! Jag installerade mina i mars 2019 och är supernöjd. Svea Solar här och min anläggning rymmer 37 paneler à 310 Watt (effektutvecklingen går fort!) i 40 graders vinkel i rakt söderläge utan ens en flaggstång i vägen.

Hur mycket el producerar vi i Sverige och från vilka källor?

Så mycket intäkter gav solcellerna 2021

Solcellernas ekonomi efter 5 år

Lämna en kommentar