Hur mycket får en lastbil med tre axlar högst väga?

Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton. Det innebär en möjlighet att transportera upp till 64 ton på BK1 (bärighetsklass 1). Genom att tillåta en tyngre last blir miljöpåverkan mindre, eftersom det krävs färre fordon för att transportera en given mängd gods.

Vad får man väga på BK3?

Där framgår det att om axelavståndet mellan första och sista axeln är 6,18 m så får lastbilen väga maximalt 17,5 ton. Det finns inga allmänna begränsningar för lastbilar med tre axlar på BK3-vägar. Vi har kommit fram till två olika vikter 20 ton enligt axeltrycksbegränsningarna och 17,5 ton enligt bruttoviktstabellen.

Vad är en Trippelaxel lastbil?

Trippelaxel är det när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd mellan den första och den tredje axeln än 5,0 meter.

Vad betyder Bärighetsklasser?

Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts.

Hur mycket får en lastbil väga?

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp.

Vilka vägar är BK3?

För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större.

Vad innebär BK3 väg?

En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton.

Hur ofta bör du dränera bromssystemet vintertid?

På tunga bussar och lastbilar är det en fjäder som bromsar. Hur ofta ska du dränera dina lufttankar på sommaren, respektive på vintern? (Frågan förutsätter att dina lufttankar är dräneringsbara)? Sommartid en gång i veckan och vintertid en gång om dagen.

Hur får du säkrast reda på höjden på ditt fordon?

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

Vad är en Pusheraxel?

Styrd pusheraxel gör lastbilen lättmanövrerad. Höj- och sänkbar löpaxel minskar däckslitage och bränsleförbrukning. Utmärkta köregenskaper och stabil körkomfort. Ingen del av krängningshämmaren ligger utanför däckens omkrets, vilket ger kort överhäng, till exempel för tipplastbil.

Vad är en bruttovikt?

Bruttovikt på fordon

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Vad är totalvikt på en bil?

Av lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner framgår det att totalvikten för en bil är summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

Vad menas med axeltryck?

Med axeltryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.

Vad är maxlast på en lastbil?

Maxlast (maximallast) är den skillnad som finns mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Det är den största last eller det största antalet passagerare som ett fordon är konstruerat för och därmed får bära. Maxlast plus egenvikten är den totala släpvagnsvikten.

Vad har en traditionell tung lastbil för framaxel?

En lastbil med dubbla framaxlar körs ofta med två stycken ramar. Varje ram är består av en U-balk med sin platta sida riktad utåt. En av dessa ramar är den ursprungliga ramen som lastbilen olika komponenter monteras på vid Scania. Denna ram kallas för ”Ramen” i denna rapport.

Hur många ton går det på en lastbil?

Man brukar benämna det som 19,2 flakmeter för ett bil och släp det betyder att man får plats med motsvarande 48 stycken EU-pallar, 18 stycken på bilen och 30 stycken på släpet. Vad det gäller vikt så varierar det lite men man brukar räkna att ett ekipage lastar 36 ton.

Laglig last / Tillåten last del 2 – Tre axlar och BK2

Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Viktigt att veta.

Laglig last

Lämna en kommentar