Hur mycket får jag tillbaka på elräkningen?

Som mest kan du som elkund ett stöd på max 2 000 kronor per månad. Som minst ska du ha förbrukat 700 kWh under en månad. Då får du 100 kronor för den månaden.

När får man tillbaka pengar på elräkningen?

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Ersättning betalas ut för förbrukning under december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Hur mycket pengar får man tillbaka på elen?

Hur mycket pengar man får beror på hur hög elförbrukning man har. Den lägsta ersättningen är 100 kronor per månad och totalt 300 kronor för december, januari och februari. Den högsta ersättningen är 2000 kronor per månad och totalt 6000 kronor för december, januari och februari.

Hur mycket får man i El stöd?

Alla som förbrukat minst 700 kWh i månaden under perioden december till februari kommer att få stöd. Men hur stort stödet blir beror på hur mycket hushållet förbrukat. Till exempel får den som förbrukat mellan 700 och 899 kWh per månad får totalt 300 kr i stöd. Sedan ökar beloppet ju mer el som förbrukats.

Hur länge kommer elpriserna vara höga?

Börspriset i maj 2022 – Stigande och fortsatt höga elpriser i Sveriges samtliga elområden. I jämförelse med april månads medelspotpriser så steg priserna för samtliga svenska elområden i maj.

Hur länge kommer elen vara dyr?

De senaste tio åren har den kostnaden varit så hög att det i 70% av fallen inte lönat sig med fastprisavtal. Fastprisavtalen prissätts utifrån den förväntade elprisutvecklingen i framtiden. Eftersom elen förväntas vara dyr ett tag framöver innebär det att även fastprisavtalen gått upp mycket i pris.

När får man Elstöd?

1. Vilka får stödet? Alla som haft en förbrukning på minst 700 kilowattimmar per månad i december 2021 och januari och februari 2022 får stöd. Ju större förbrukning, desto större stöd, men taket ligger på 2 000 kilowattimmar.

Vad händer med elpriset 2022?

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara 99 öre/kWh under juli – september och att elpriset kommer gå upp till 125 öre/kWh under oktober – december. 2022 Q3: 37 öre/kWh. 2022 Q4: 50 öre/kWh. 2022 Q3: 95 öre/kWh.

Varför så höga elpriser?

Hög efterfrågan på fossila bränslen

När restriktionerna småningom lättade under hösten 2021 och ekonomin startade upp, steg efterfrågan på energi snabbt och även priserna. Främst har priserna gått upp på grund av höga priser på fossil gas, enligt den europeiska energitillsynsmyndigheten, ACER.

Vad är priset på el idag?

Elpris idag

SE3 Stockholm: 48.73 öre/kWh. SE4 Malmö: 51.41 öre/kWh.

Vad drar mest el i en lägenhet?

När det gäller hushållselen finns en enkel tumregel: apparaterna som har till uppgift att producera värme eller kyla hör till de som drar mest el. Hit räknas bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, torkskåp, kyl, frys, el-element och portabla AC-anläggningar.

Sex miljarder kronor ska kompensera för skyhöga elräkningar: ”Sällsynt”

Så mycket av din elräkning är skatt

Så fungerar elräkningen

Lämna en kommentar