Hur mycket får man i akassa?

Du som varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor under tiden som medlem, har rätt till ersättning baserad på din inkomst. Du kan upp till 80 procent av din tidigare inkomst men högst 26 400 kronor per månad före skatt.

Hur mycket får jag i a-kassa?

Dag 1-100 kan man få 80 procent av sin lön upp till 33 000 kronor. Har man en inkomstförsäkring via facket kan man få 80 procent av hela sin lön. Dag 101-200 är den maximala ersättningen per dag 1000 kronor. Man kan fortfarande få 80 procent av den tidigare lönen.

Vilken lön baseras a-kassan på?

Ersättning baserad på din inkomst

Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 26 400 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Varje månad som du var medlem i en a-kassa under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader.

Kan man få a-kassa efter 3 månader?

Under perioden mars – december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader. Det innebär att du då kunde ersättning baserad på dina tidigare inkomster redan efter tre månaders medlemskap. Från och med januari 2021 räknas en medlemsmånad som en (1) månad igen.

Vad händer med a-kassan efter 300 dagar?

När man använt alla 300 (450 för dig med barn under 18 år) ersättningsdagar och innan dess inte uppfyllt ett nytt arbetsvillkor upphör rätten till ersättning från oss. Vi informerar dig när färre än 70 dagar återstår av ersättningsperioden ifall vi ser att ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.

Hur vet jag vilken a-kassa Jag ska gå med i?

Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

Hur fungerar a-kassan om jag säger upp mig?

Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från arbetslöshetsersättning från a-kassan under en tid. Det kan dock finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan. Kontakta din a-kassa för att få svar på vad som gäller för din a-kassa när du säger upp dig själv.

Hur kontrollerar a-kassan?

A-kassorna kan kontrollera sina uppgifter mot CSN, Försäkringskassan och Bolagsverket, men det sker inte rutinmässigt, utan först när något inte ser helt rätt ut. Ett antal slumpmässiga kontroller görs också varje år. – Tyvärr är det ofta slumpen som gör att bedragaren avslöjas, säger Thore Jeppsson.

Hur länge ska man ha arbetat för att få a-kassa?

Arbetsvillkoret. Ha arbetat minst 6 månader, minst 60 timmar per kalendermånad. Medlemsvillkoret. Ha varit medlem i en a-kassa minst 12 månader.

Hur påverkar deltidsarbete a-kassa?

Om veckorna tar slut

Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan. Säga upp sig från deltidsarbetet och vara arbetslös på heltid. För att slippa att bli avstängd från ersättning om man säger upp sig krävs att inkomsten från deltidsarbetet inte är högre än ersättningen från a-kassan.

Hur många A Kassedagar har man?

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader. Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka. Dag man får ersättning för räknas av från perioden.

Vad händer om man inte anmäler sig som arbetslös första dagen?

När du blivit arbetslös ska du därför redan första dagen du är arbetslös skriva in dig på arbetsförmedlingen. Om du inte skriver in dig från dag ett, riskerar du att gå miste om ersättning för de dagar du inte varit inskriven på arbetsförmedlingen.

När får man nya A Kassedagar?

Om det inte dragits någon karens innan tidrapporten för vecka 1 2022 kommer du a-kassa enligt den nya regeln. Det betyder att det bara dras 2 dagar karens. Om det dragits 1 karensdag innan vecka 1 2022 kommer det att dras ytterligare 1 karensdag 2022.

Måste man söka jobb under karenstiden?

Ej giltiga skäl leder till avstängning

Är du fortfarande arbetslös efter det inleds din a-kassaperiod med en sex dagars obligatorisk karenstid, och därefter börjar du få ersättning. arbetar minst tre timmar.

Vad händer när man blir utförsäkrad?

Utförsäkringen innebär att dina dagar med sjukpenning är slut och att du måste genomgå arbetslivsintroduktion under tre månader. Därefter kan du åter söka sjukpenning och får då nya dagar, om Försäkringskassan bedömer att du har en fortsatt nedsatt arbetsförmåga.

Så fungerar a-kassa

Ansök om a-kassa

Kommunals a-kassa – Tidsrapportering

Lämna en kommentar