Hur mycket får man i bostadsbidrag?

Du kan som mest 3 275 kronor per månad, vilket är 96 procent av bostadskostnaden upp till 2 500 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 2 500 och 3 750 kronor. Ersättning betalas inte ut för den del av din boendekostnad som överstiger 3 750 kronor.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?

Det finns ingen uttalad gräns för hur hög hyra eller månadsavgift som du kan söka bostadstillägg för. Är du gift eller sambo fördelas hushållets bostadskostnader lika mellan er båda.

Har jag rätt till bostadsbidrag?

Du som är under 29 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller oavsett om du arbetar eller studerar. Du kan få bostadsbidrag även om du hyr i andra hand eller äger din bostad. Hur stort bidrag du kan få beror på dina inkomster och kostnader.

Var går gränsen för bostadsbidrag för pensionärer?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen. Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg idag. Fler kan ha rätt till tillägget, men du måste själv ansöka. Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018).

Hur mycket kan man få i bostadstillägg?

För sammanboende blir det en lägre nivå per person. Som ensamstående kan man med sjukersättning eller aktivitetsersättning upp till 5220 kr i månaden i bostadstillägg, beroende på ekonomisk situation och boendekostnad. För sammanboende gäller en lägre nivå per person.

Hur stor lägenhet får man ha för att få bostadstillägg?

Dina inkomster och tillgångar påverkar bostadstillägget Visa fördjupning. Bor du i eget hus eller egen bostadsrätt räknas värdet på bostaden inte som en tillgång. Hur mycket din bostad är värd påverkar alltså inte din rätt till bostadstillägg.

Hur mycket är högsta bostadstillägg?

Nivån för taket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan räknas med, höjs till 7 500 kronor per månad för ensamstående och 3 750 kronor för gifta eller sambo.

När får man inte bostadsbidrag?

Om du är ensamstående kan du inte få bostadsbidrag om din årsinkomst är högre än 86 720 kronor. Om du har en make eller sambo får ni tillsammans tjäna högst 103 720 kronor om året för att kunna ha rätt till bidrag. Du kan logga in på Skatteverket för att se vad du har för inkomst av tjänst.

Vad kan man få för bidrag som ensamstående?

Stöd och bidrag
 • Ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag. …
 • Föräldrapenning. Föräldrapenning är pengar föräldrar kan få för att vara hemma med sitt barn istället för att arbeta eller studera. …
 • Barnbidrag. …
 • Underhållsstöd. …
 • Bostadsbidrag. …
 • Etableringsersättning. …
 • Sjukpenning. …
 • Pension.

Hur gör man för att söka bostadsbidrag?

För att kunna använda alla funktioner på Försäkringskassans webbplats måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.
 1. Privatperson.
 2. Nu kan fler ansöka om bostadsbidrag via Mina sidor.
26 maj 2022

Hur mycket har en fattigpensionär?

Med dagens definition finns det 300 000 fattigpensionärer i Sverige. Det finns olika anledningar till att äldre har en inkomst under 12 000 kronor i månaden (eller 18 000 kronor för ett par). 28 procent av fattigpensionärerna är utlandsfödda.

Vilka pensionärer får 1000 kr mer i pension?

Lagändringarna som avser garantitillägget föreslås träda i kraft 15 juli 2022. År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden, får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg.

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Medelpensionären har en pension på någonstans mellan 20 000 och 25 000 kronor i månaden före skatt. I den här gruppen finns många manliga pensionärerna, det vill säga de som haft ett långt arbetsliv med hyfsad lön.

Hur mycket pengar kan man ha och ändå få bostadstillägg?

Du kan få bostadstillägg om du har pengar på banken eller andra tillgångar men din förmögenhet påverkar hur din årsinkomst beräknas. Om du är ensamstående räknas 15 % av förmögenheten över 100 000 kronor med som en del av din årsinkomst.

Hur räknar Försäkringskassan ut bostadstillägg?

Bostadstillägget räknas ut från dina boendekostnader, inkomster, tillgångar och skulder.

I din inkomst räknas det här med:
 • 100 procent av aktivitetsersättning eller sjukersättning och inkomst av kapital.
 • 80 procent av till exempel sjukpenning, föräldrapenning och a‑kassa.
 • 50 procent av arbetsinkomsten.
14 maj 2022

Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?

Du söker bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning söker du bostadstillägg hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Hur mycket bostadsbidrag kan du fa

Så här ansöker du om bostadsbidrag med dubbla signaturer

Har du bostadsbidrag? Anmäl om du får högre lön, flyttar ihop, isär eller byter bostad!

Lämna en kommentar