Hur mycket får man i ob?

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal.

Hur mycket är ob3?

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 – 07.00. Observera att under perioden klockan 00.00 – 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Vad ligger helg OB på?

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm arbetstid. Fredag 30/10 kl. 16-00 O-tilläggstid B 53,00 kr/timme Tid från kl 16.00 till kl 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller Alla helgons dag.

Får man ob på helger?

Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag.

Hur vet jag om jag har rätt till ob?

Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Vad är OB2?

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande:

Nästa steg är att ställa in egenskaper, det gör du genom att välja dag, start och sluttid när OB-tillägget ska ge ersättning. För att ett OB ska räknas upp måste du gå in under Personal – Anställningar – Ändra anställning och aktivera OB-tillägget.

Hur mycket är helg ob inom vården?

Lördag 2/5 Kl. 00 – 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.

Vilken tid börjar OB-tillägg helg?

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter kl 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Får man ob på söndagar?

Måndagar till fredagar börjar OB tillägget från klockan 20.00 till 06.00 nästföljande dag. Lördag, midsommar- jul- och nyårsafton börjar OB tillägget från klockan 16.00 till 06.00 nästföljande dag. Söndag och helgdag (röda dagar) börjar OB ersättningen från klockan 06.00 till 06.00 nästföljande dag.

När börjar ob kväll?

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal.

Hur mycket är OB kväll?

Ob-ersättning betalas ut som en procentsats av lönen. Har du 100 procent ob får du alltså dubbel så mycket i lön den timmen. Om det inte finns kollektivavtal mellan facket och din arbetsgivare finns ingen garanti för att du ska få ob-ersättning.

När betalas ob ut?

OB-ersättning

Den betalas ut månaden efter att du tjänat in den, även om du har månadslön.

Får man ob på lov?

OB är en extra betalning som du kan ha rätt till när du arbetat på obekväm arbetstid (kvällar, helger). Detta regleras i kollektivavtal. Finns det inget kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om OB-ersättning och det nedskrivet i anställningsbeviset.

Vad är en OB-ersättning?

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Får man ob när man jobbar övertid?

Finns det ett kollektivavtal har du möjlighet att få övertidsersättning vid övertid. Om arbetsplatsen inte har något kollektivavtal kan du bara få övertidsersättning om det finns med i ditt anställningsavtal. Skulle övertiden bli på obekväm arbetstid är det övertidsersättning som gäller och inte OB-ersättning.

Vad får jag för OB — och andra frågor om arbetstid

HUR MAN GÖR 1kr till 10 000kr! (Del 1)

o.b.® ProComfort™

Lämna en kommentar