Hur mycket får man jobba när man har a kassa?

Du ska ha varit anställd minst 17 timmar per vecka. Du ska ha arbetat högst tio timmar i genomsnitt per vecka i företaget. Du måste ha haft deltidsanställningen parallellt med företaget i minst sex månader. Den genomsnittliga veckoinkomsten från det egna företaget får inte överstiga 3 600 kronor.

Hur mycket får jag jobba med a-kassa?

Ersättning baserad på din inkomst

Du kan upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 26 400 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Varje månad som du var medlem i en a-kassa under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader.

Kan man få a-kassa om man jobbar?

Arbeta deltid och få a-kassa är möjligt under 60 veckor. Det gäller både om du är timanställd eller arbetar på en bestämd procent. Regeln för deltid och a-kassa, den så kallade 60-veckorsregeln, är neutral för om du arbetar eller många timmar per vecka.

Måste man söka jobb under karenstiden?

Ej giltiga skäl leder till avstängning

Är du fortfarande arbetslös efter det inleds din a-kassaperiod med en sex dagars obligatorisk karenstid, och därefter börjar du få ersättning. arbetar minst tre timmar.

Hur länge måste jag arbeta för att få en ny ersättningsperiod?

För att uppfylla ett nytt arbetsvillkor ska du

Sedan den senaste ersättningsperioden startade arbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad. Arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och var och en av dessa månader innehåller minst 40 timmars arbete.

Vad händer med a-kassan efter 300 dagar?

När man använt alla 300 (450 för dig med barn under 18 år) ersättningsdagar och innan dess inte uppfyllt ett nytt arbetsvillkor upphör rätten till ersättning från oss. Vi informerar dig när färre än 70 dagar återstår av ersättningsperioden ifall vi ser att ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.

Hur många A Kassedagar har man?

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader. Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka. Dag man får ersättning för räknas av från perioden.

Kan man vara inskriven på Arbetsförmedlingen och jobba?

Om du har jobb eller studier inom tre månader men är arbetslös just nu, kan du skriva in dig hos oss. Som inskriven kan du sedan söka a-kassa och få stöttning i att hitta en tillfällig anställning eller ett sommarjobb.

Kan man vara inskriven på Arbetsförmedlingen och jobba deltid?

När du är inskriven och registrerad som arbetssökande kan du få ersättning från a-kassan. Du kan vara registrerad som arbetssökande på heltid och även på deltid om det är så att du redan har ett deltidsarbete.

Hur många jobb måste man söka för att få a-kassa?

Det går inte att säga ett exakt antal jobb du måste söka för att behålla a-kassan. Det handlar snarare om att du ska visa att du aktivt sökt jobb, gått på jobbintervjuer och deltagit i aktiviteter som rekryteringsträffar och jobbsökarkurser.

Vad händer om man inte anmäler sig som arbetslös första dagen?

När du blivit arbetslös ska du därför redan första dagen du är arbetslös skriva in dig på arbetsförmedlingen. Om du inte skriver in dig från dag ett, riskerar du att gå miste om ersättning för de dagar du inte varit inskriven på arbetsförmedlingen.

Vad händer efter 450 dagar med aktivitetsstöd?

Om du fortfarande är arbetslös efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att få ansvar för att du erbjuds plats hos ett företag eller och en organisation inom privat och offentlig sektor. Den sysselsättningsperiod som du anvisas ska pågå en lång period, dock två år som längst.

Kan man säga upp sig innan man börjat jobba?

Det går faktiskt att säga upp sig från en anställning innan man ens börjat på det nya jobbet. I strikt mening börjar uppsägningstiden då löpa från den dag man meddelar arbetsgivaren att man säger upp sig.

Hur länge kan man pausa Akassa?

Längre uppehåll än 12 månader

Om du har ett uppehåll i ersättningen som är 365 dagar eller längre, kan du som regel inte gå tillbaka till din tidigare ersättningsperiod och behöver uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Kan man få a-kassa efter 3 månader?

Under perioden mars – december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader. Det innebär att du då kunde ersättning baserad på dina tidigare inkomster redan efter tre månaders medlemskap. Från och med januari 2021 räknas en medlemsmånad som en (1) månad igen.

Kan man få a-kassa efter 6 månader?

Det som gäller för att man ska ha rätt till a-kassa grundad på inkomsten är att man uppfyller tre villkor. Medlemsvillkoret – varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Arbetsvillkoret – ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 60 timmar per kalendermånad.

Så fungerar a-kassa

Ansök om a-kassa

Ancon G2 Assist- det smarta kassasystemet

Lämna en kommentar