Hur mycket har elpriset gått upp?

Statistiken visar att det rörliga elpriset har stigit med 184 procent i södra Sverige under de senaste tre åren. För tio år sedan delades Sverige in i fyra elområden. Under många år var prisskillnaderna mellan dessa marginella. Men i fjol förändrades läget och elpriserna steg kraftigt.

Hur mycket har elpriset gått upp 2021?

PRESSMEDDELANDE 21-12-31. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört med 2020, motsvarande 554 procent.

Hur ser elpriserna ut framöver?

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara 99 öre/kWh under juli – september och att elpriset kommer gå upp till 125 öre/kWh under oktober – december. 2022 Q3: 37 öre/kWh. 2022 Q4: 50 öre/kWh.

Varför stiger elpriset 2021?

Hög efterfrågan på fossila bränslen

När restriktionerna så småningom lättade under hösten 2021 och ekonomin startade upp, steg efterfrågan på energi snabbt och så även priserna. Främst har priserna gått upp på grund av höga priser på fossil gas, enligt den europeiska energitillsynsmyndigheten, ACER.

Vad var elpriset i december 2021?

Elpriset klättrade upp på nya rekordnivåer i december 2021

64,85 öre/kWh för Luleå (SE1) och Sundsvall (SE2) 175,74 öre/kWh för Stockholm (SE3) 182,21 öre/kWh för Malmö (SE4).

Vad kostar el per kWh idag 2022?

En normal elkostnad för elkonsumenter som bor i en mindre lägenhet (1000 – 2500 kWh/år) är cirka 2,67 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. För större lägenheter (2500 – 5000 kWh/år) är genomsnittet cirka 2,39 kr per kWh.

Hur mycket kostar 1 kWh el i Sverige idag?

Elpriser – Jämför och hitta ett bra elpris idag
Månadspris Öre/kWh
2 256 kr 135,38 öre
2 257 kr 135,44 öre
2 267 kr 136,04 öre
2 273 kr 136,37 öre

7 rader till

Är det läge att binda elpriset?

Om du prioriterar trygghet och vill veta vad elen kommer kosta under de närmsta 12 månaderna eller längre kan det vara en god idé att binda elpriset. Däremot rekommenderar vi att du väljer rörligt elpris om du prioriterar lägsta möjliga elpris över tid.

När kommer elpriserna att gå ner?

Våren 2022 kommer med största sannolikhet elpriset vara högre än våren 2021. Sedan förväntar vi oss att elpriset går ner mot årslägsta i maj-juni. Då kan det vara bra att teckna fast elavtal.

När blir elen billigare?

I regel är elen som dyrast mellan klockan 7–9 samt 17–19. Runt klockan 22 på kvällen inleds prissänkningen och höjs successivt från 05:30 på morgonen. De allra billigaste timmarna generellt sett nyttjar du mellan 02 och 04 på natten.

Varför höjda elpriser?

– Det enkla svaret är att det rör sig om utbud och efterfrågan. När det blir så kallt som vi haft under perioder i januari och februari, då går det åt mer el till uppvärmning. Dessutom blåser det betydligt mindre.

Varför stiger elpriserna i Sverige?

Just nu råkar många faktorer sammanfalla vilket får elpriset att stiga. Till exempel finns det mindre mängd vatten i våra vattenmagasin, det produceras mindre andel kärnkraft, det blåser mindre än vanligt, råvarupriserna står högre än vanligt och dessutom är det just nu också högre priser på utsläppsrätter.

Varför ökar elpriset 2022?

Prisskillnaden beror bland annat på de höga bränslepriserna i Europa och de höga elpriserna framförallt i Tyskland vilket påverkar även den nordiska marknaden. Det finns flaskhalsar i överföringen av el från norra Sverige, där en stor del av produktionen ligger, till södra Sverige.

Vad kostar elen i december?

Prognosen för december visar på fortsatt höga priser i takt med att temperaturerna faller och elproduktionen i vindkraften är låg. Snittpriset på rörlig el ökade under november i samtliga elområden. Enligt elbörsen Nordpool landade det rörliga elpriset i snitt på 43,04 öre/kWh i elområde 1 och 2.

Vad kostar 1 kWh december 2021?

Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser juli – december 2021 var den genomsnittliga elkostnaden 2,92 kr/kWh för hushållskunder som använder 1 000 – 2 500 kWh/år. För hushållskunder i större lägenheter som använder 2 500 – 5 000 kWh/år var den genomsnittliga elkostnaden 2,65 kr/kWh.

Vad var snittpriset på el i december?

Spotpriser 2019 i SE1 – SE4
Månad SE1 SE3
Genomsnitt 2019 0,401 0,406
Oktober 0,393 0,407
November 0,440 0,446
December 0,368 0,378

9 rader till

Nu går elpriset upp igen – högsta nivån sedan rekordnoteringen | TV4Nyheterna | TV4 & TV4 Play

Så jämför du elpris med elpris

Höga elpriser skapar spänningar | Sieps Podcast 23

Lämna en kommentar