Hur mycket kostar 1 kwh?

2021 var elkostnaden i genomsnitt 175 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Under 2020 hade många villor en totalkostnad för el som var ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh).

Hur mycket kostar 1 kWh idag?

1 kWh kostade i genomsnitt cirka 1,75 – 2,67 kr inkl. moms, nätavgifter och energiskatt för hushållskunder under 2021 enligt Statistiska centralbyrån. Denna statistik är exkluderad kundgruppen som använder mindre än 1 000 kWh per år.

Vad kostar 1 kWh 2022?

Fortsätt hålla koll på elpriserna
Spotpriset maj 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige 57,88 öre/kWh 38,95 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 57,88 öre/kWh 38,95 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 102,86 öre/kWh 43,50 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 139,13 öre/kWh 48,47 öre/kWh

Vad kostar 1 kWh inklusive allt?

Enligt SCB var elpriset i genomsnitt cirka 1,5 – 2,5 kr per kilowattimme inklusive nätavgifter och energiskatt för år 2019. Under det senaste året har dock elpriset varit högre på grund av att spotpriset, energiskatten och elnätsavgifterna har ökat och under 2021 bedömer man att elpriset per kWh varit runt 1,8 – 3 kr.

Var ser man dagspriset på el?

Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Hur blir elpriset 2022?

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara 99 öre/kWh under juli – september och att elpriset kommer gå upp till 125 öre/kWh under oktober – december. 2022 Q3: 37 öre/kWh. 2022 Q4: 50 öre/kWh. 2022 Q3: 95 öre/kWh.

Hur mycket dyrare blir elräkningen?

I snitt betalade de drygt 18 000 kronor för el från januari till november 2021. Det är en ökning på nästan 130 procent, jämfört med föregående år. Elkostnaden i norra Sverige har också mer än fördubblats. Här kan du läsa mer om varför elpriserna har blivit så dyra.

Vad Kostar 1 Kwh EL Egentligen?|Hur Mycket Är Egentligen Skatt På Din EL Faktura?|

What is a kWh – kilowatt hour + CALCULATIONS energy bill

What is a kilowatt hour? Understanding home energy use

Lämna en kommentar