Hur mycket kostar det att bygga en pool?

Kostnaden för poolen (inklusive pooltak och värmepump) är cirka 300 000 kr. Kostnaden för installation av poolen är cirka 154 000 kr samt en transportkostnad av poolen på cirka 20 000 kr. Totalkostnaden för att bygga och installera en PP pool som är 4 x 8 meter blir då cirka 480 000 kr.

Hur mycket kostar en pool per år?

Månadskostnaden för uppvärmningen av en normalstor pool på 4×8 meter som värms upp till 28 grader landar någonstans mellan 500 kronor till 1000 kronor i månaden med en poolvärmepump. Om du räknar med en badsäsong på ungefär 4 månader betyder det en total kostnad för uppvärmning mellan 2000 till 4000 kronor.

Hur mycket kostar en glasfiber pool?

Vad kostar det med glasfiberpool? Det finns poolpaket med glasfiberpool i budgetalternativ som kostar mellan 10 000-20 000 kronor inklusive pooltak och installation. För den som vill ha högre kvalitet rekommenderas pooler av en högre kostnad.

Vad kostar en bassäng?

Vi gjorde även ett djupdyk i forumet för att se vad andra har betalat för sin pool. Att bygga pool är ett relativt dyrt trädgårdsprojekt jämfört med många andra. Priset för en normal pool ligger i ett stort spann, allt från 200 000-600 000 kronor, men det kan bli ännu dyrare.

Måste man ha bygglov för att bygga pool?

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Hur mycket kostar en nedgrävd pool?

Kostnaden för poolen (inklusive pooltak och värmepump) är cirka 300 000 kr. Kostnaden för installation av poolen är cirka 154 000 kr samt en transportkostnad av poolen på cirka 20 000 kr. Totalkostnaden för att bygga och installera en PP pool som är 4 x 8 meter blir då cirka 480 000 kr.

Vad kostar en pool 8×4?

Poolen är flexibel och kan byggas i olika storlekar, former och vinklar – dessutom kan du välja bland olika stommar. Bygget sker utifrån och in, vilket inte kräver något extra utrymme vid montering. Det mest populära måttet är 4 x 8 m. Pris: ca 85 000–200 000 kr.

Hur sätter man en glasfiber pool?

Glasfiberpool montering
  1. Gräv en grop i marken. …
  2. Förberedd marken och häll den betonggrundplattan med en total tjocklek på ca 15 cm. …
  3. Det rekommenderas att lägga ett lager av hårt frigolit på grundplattan.
  4. Ställ polyester pool på förberedda platsen.
  5. Häll vattnet i poolen till en höjd av ca 20-25 cm.

Hur länge håller en Glasfiberpool?

Livslängden på en glasfiberpool påverkas dels av vilka material man använt och hur poolen är tillverkad. En billig glasfiberpool kan ha en livslängd på cirka 4-5 år innan man börjar få problem medan en dyrare glasfiberpool kan hålla i upp till 25 år innan problem uppstår.

Vad kostar markarbete för pool?

Enbart grävning för en 8 x 4 meters pool tar ca 2 dagar och kostar cirka 13 000 – 15 000 kr. Till detta priset måste du räkna till etableringskostnader på ca 7 500 – 10 000 kr och bortforsling av massor med deponi. Vill du ha hjälp med bortforsling av schaktmassor kostar det ungefär lika mycket till.

Vilken pool är mest prisvärd?

ECO Premium, den mest prisvärda du poolen du enkelt själv kan bygga! Vi har även ECO Standard, Thermo Premium och Thermo Standard.

Vilken typ av pool är billigast?

En upphöjd pool är oftast det enklaste och billigaste alternativet. Denna pooltyp passar extra bra på en suterrängtomt, då man kan placera poolen i en sluttning och bygga in den i en uteplats. Har du en helt jämn tomt utan nivåskillnader är det dock snyggast att bygga en markpool som smälter in i trädgården.

Vad kostar en Miami pool?

Vi har kompletta poolpaket från cirka 65 000 kronor och uppåt för er som vill bygga pool. Markarbete som utförs av en entreprenadfirma kostar från cirka 40 000 kronor och uppåt beroende på markens förhållanden, till exempel om man behöver spränga eller ej.

Får man bygga pool vid tomtgräns?

Det finns inga regler om hur nära en tomtgräns en pool får byggas. Det är dock alltid bra att ha en god dialog med dina grannar inför bygget. Generellt gäller att allt underhåll som krävs för poolen ska kunna genomföras på den egna tomten.

När behövs grannens medgivande?

En åtgärd som inte kräver bygglov men som man vill uppföra närmare än 4,5 meter från tomtgräns kräver berörd grannes medgivande. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta.

Måste man ha bygglov för trädäck?

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken.

Att köpa pool

Bygga pool – en våt dröm som kan löna sig

Såhär väljer du rätt pool till huset

Lämna en kommentar