Hur mycket kostar diesel per liter?

Aktuella priser automatstationer
Produktnamn Pris Enhet
Produktnamn: Bensin 95 Pris: 23,78 Enhet: kr/l
Produktnamn: Bensin 98 Pris: 24,73 Enhet: kr/l
Produktnamn: Diesel Pris: 24,61 Enhet: kr/l
Produktnamn: E85 Pris: 19,37 Enhet: kr/l

Vad kostar 1 liter diesel i dag?

Aktuella priser automatstationer
Produktnamn Pris Enhet
Produktnamn: Bensin 95 Pris: 23,78 Enhet: kr/l
Produktnamn: Bensin 98 Pris: 24,73 Enhet: kr/l
Produktnamn: Diesel Pris: 24,61 Enhet: kr/l
Produktnamn: E85 Pris: 19,37 Enhet: kr/l

Vad kostar 1 liter diesel i Norge?

En liter diesel kostade på torsdagsförmiddagen vid en tankstation på den norska sidan om gränsen i Svinesund motsvarande 22,77 kronor omräknat i svenska kronor per liter diesel, även om bensin är dock dyrare i Norge, jämfört med i Sverige.

Vad kostar diesel idag i Sverige?

OBS Viktig info!
Drivmedel Företagspris Senaste ändring
OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) 25,43 kr + 25 öre
OKQ8 GoEasy Diesel 25,61 kr + 70 öre
OKQ8 GoEasy Diesel Extra 26,30 kr + 70 öre
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) 31,37 kr + 70 öre

10 rader till

Vad kostar en liter diesel i Danmark?

Därmed blev svensk diesel dyrast i världen, följt av Hongkong, Norge och Island, enligt internetsajten Global Petrol Prices. Att tanka i Danmark är billigare. Där kostar en liter diesel motsvarande 17,76 svenska kronor.

Vad kostade dieseln 2021?

Det kostar alltså en rejäl slant att köra med mer miljövänlig diesel i tanken. I diagrammet ovan ser vi dieselprisets utveckling i Sverige det senaste året. 14,42 kronor per liter kostade dieseln den 1 januari 2021, 5,85 kronor mindre än i dag.

Vad kostar diesel och bensin idag?

Rekommenderade priser
Produkt Pris Datum
Preem Evolution Diesel 24,06 kr/l 22-05-27
Preem Evolution Bensin 95 22,83 kr/l 22-05-27
HVO 26,58 kr/l 22-05-27
E85 18,77 kr/l 22-05-27

Vad är bränslepriset i Norge?

Bensinpriser och dieselpriser i Europa uppdaterade 2022-05-09. Priserna är omräknade från EUR valuta till SEK.

Aktuella bensinpriser.
Land Bensin (SEK) Diesel (SEK)
Moldavien 15,03 kr 14,81 kr
Montenegro 17,83 kr 18,04 kr
Nederländerna 22,30 kr 21,35 kr
Norge 24,39 kr 22,98 kr

41 rader till

Vad kostar Reduktionsplikten?

Reduktionsplikt för bensin

För år 2022 uppgår reduktionsplikten till 30,5 procent för diesel. Den som säljer diesel måste minska utsläppen med 30,5 procent jämfört med utsläppen från en liter fossil diesel. För bensin är reduktionen 7,8 procent.

Är diesel billigare i Norge?

Att tanka en personbil med diesel i Norge kan bli minst 200 kr billigare än i Sverige. Anledningen är olika momssats och skatter samt olika regler kring hur mycket biodrivmedel som måste blandas i fossila bränslen.

Är dieselpriset på väg ner?

Efter rekordnoteringarna – nu vänder priset på drivmedel neråt. Bensinen sjönk under torsdagen till 22,54 kronor per liter – och en liter diesel kostar nu 26,57 kronor. Priserna ligger därmed kvar på historiskt höga nivåer. Bara sedan årsskiftet är dieselpriset upp över 7 kronor.

Vilken Mack har billigast diesel?

Statoil Femkorset i Skurup har både billigaste bensinen och dieseln. Under första halvåret har Sveriges bilister tankat hela 4 492 000 kubikmeter diesel, bensin och etanol.

Var tankar jag diesel billigast?

Bulgarien är landet med billigast bränsle inom EU, oavsett om det gäller bensin eller diesel. Österrike, som är ett populärt resmål och transitland för många semesterresenärer, ligger bra till på båda bränsletyperna.

Här tankar du billigast under din semester.
Land Pris (kr/l)
Grekland 17,72
Danmark 18,08
Nederländerna 18,48

25 rader till

10 maj 2019

Varför är dieseln billigare i Danmark?

I Danmark är det inte lika höga krav på att blanda ut biobränsle i drivmedlet, något som lett till att dieseln är flera kronor billigare hos grannen. En av de som passar på att tanka är Berndt, som arbetspendlar till Danmark. – Det är många svenskar som tankar här.

Vilket land har högst bränslepris?

Sverige har bland de högsta bränslepriserna i världen. Hongkong är det dyraste bensinlandet med ett pris på 16 kronor per liter. Bensinen är dyrast i Hongkong och billigast i Venezuela. Sverige ligger på nionde plats på dyrast-listan.

Får man köpa diesel i Danmark?

Tull- och skattefriheten gäller också för drivmedel i bärbara tankar i privata motorfordon och motorcyklar, men högst 10 liter per fordon, samt för smörjmedel som behövs för ett motorfordons normala drift under resan. Bränslet får inte användas i något annat fordon än det som det importerades i.

Experten: Då kostar bensinen 20 kronor per liter

Vad Kostar En Liter Bensin Egentligen? |Utan Skatt| Helt Sinnesjukt Vad Skatt Vi Betalar| E10/E5

Vad händer när dieselpriset passerar 20 kronor Anders Ygeman?

Lämna en kommentar