Hur mycket kostar el i månaden?

En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad.

Vad är en normal elräkning?

Elkostnaden per kWh under 2021

2021 var elkostnaden i genomsnitt 175 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Under 2020 hade många villor en totalkostnad för el som var ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh).

Hur mycket kostar el i en lägenhet?

En normal elkostnad för lägenhet brukar bli betydligt mindre än för hus. För en etta eller mindre tvåa, ligger kostnaden för elen på ca 2,5 kr/kWh. För en större lägenhet är priset ca 2,15 kr/kWh. Detta är ett medelvärde inkluderat energiskatter, elnätsavgifter, medelvärdet på elpris och moms.

Vad kostar elen i dag?

Elpris per dag för Sveriges 4 elområden är idag, 2022-06-06: SE1 Luleå: 37.00 öre/kWh. SE2 Sundsvall: 37.00 öre/kWh. SE3 Stockholm: 50.02 öre/kWh.

Vad betalar ni för el?

Elnätsabonnemang 25A – 720 kr. Elöverföring: 22,05 öre/kWh. Energiskatt: 44,50 öre/kWh.

Hur mycket kostar el i månaden 2022?

Genomsnittligt Elkostnad Per Månad

En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad.

Hur mycket el gör ett hushåll av med?

– Det finns snittsiffror framtagna och enligt dem så ligger en eluppvärmd villas förbrukning på 25 000 kilowatt (kWh) per år. Det motsvarar någonstans runt 35 000 kronor. Det kan låta mycket, men om du slår ut det på ett år så blir kostnaden knappt en hundralapp om dagen för värme, varmvatten och hushållsel.

Vad kostar ett elabonnemang?

En genomsnittlig lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh kan räkna med en höjd elnätsavgift på omkring 20 kronor/månad, medan en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh får en höjning på cirka 100 kronor/månad.

Hur mycket dyrare blir elräkningen?

I snitt betalade de drygt 18 000 kronor för el från januari till november 2021. Det är en ökning på nästan 130 procent, jämfört med föregående år. Elkostnaden i norra Sverige har också mer än fördubblats. Här kan du läsa mer om varför elpriserna har blivit så dyra.

Vilket Elprisområde?

För att se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) så kan du använda Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige. Genom den interaktiva kartan kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor.

Var ser man dagspriset på el?

Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Vad kostar 1 kWh 2022 inklusive allt?

Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser 2021 betalar de flesta hushållskunder ett elpris på cirka 1,75 – 2,67 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl. moms.

Vad kostar 1 kWh 2020 inklusive allt?

Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder i genomsnitt mellan 1,98 kr – 4,78 per kWh inkl. moms och samtliga avgifter under perioden juli – december 2021. Det högsta intervallet avser en årlig elanvändning under 1 000 kWh/år och det lägsta intervallet en årlig elanvändning över 15 000 kWh/år.

Svensk FAKE GURU visar hur du tjänar 100.000kr i månaden! *SCAM!*

Vad kostar det att äga en Tesla i Sverige? – Kostnadsgenomgång för egenföretagare

Så här mycket kostar min gräsmatta

Lämna en kommentar