Hur mycket kostar en gravsten?

Valen är många och kan anpassas utifrån vad man föredrar. Priset kan därför variera mycket och gravstenen kan kosta från cirka 7 000 kr och uppåt*. Om det redan finns en gravsten som ska användas brukar det vara billigare. Då kan det räcka med en textkomplettering av befintlig sten vilket kostar från cirka 6 000 kr*.

Vad kostar det att lägga till namn på gravsten?

Att göra en textkomplettering kostar från 7 500 kr och i detta ingår alltid en enkel rengöring av stenen. Dessutom ingår demontering, transport och att stenen åter monteras på graven. I priset ingår även inskription av den avlidnes namn, datum och årtal.

Vad kostar en begagnad gravsten?

Man kan köpa en begagnad gravsten för ca 5 00 – 2 000 kr och sedan lämna in den för omslipning och gravyr.

Måste man köpa gravsten?

Som vi nämnde tidigare behöver man alltså inte ha en gravsten om man inte vill. Det går lika bra med en annan typ av gravvård, t. ex. ett kors i trä eller järn, eller någon form av skulptur.

Var köper man gravstenar?

Välkommen till GRF Gravstenar

Hitta den gravsten du söker hos Sveriges ledande tillverkare och leverantör, GRF Gravstenar. Vi hjälper dig hela vägen till montering av stenen på gravplatsen. Klicka er vidare på sidan med hjälp av de tre blocken nedanför.

Vad kostar en gravplats efter 25 år?

Vid gravsättning betalar dödsboet en avgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år, samt för tyghölje. Avgiften är för närvarande 5 000 kronor inklusive moms.

Vad kostar en liggande gravsten?

Gravstenens pris varierar beroende på storlek och typ och priserna börjar från ca 7 000 kr för en liggande gravsten.

Vad gör man med en gammal gravsten?

Gamla gravstenar krossas i onödan

När en gravrätt upphör för att ingen vill förlänga den, eller dras in på grund av vanskötsel, går äganderätten till gravstenen över på kyrkogårdsförvaltningen. Då ska gravstenen hanteras varsamt, och den får först efter sex månader avyttras för återvinning eller lämnas för destruktion.

Vad kostar det att låta kyrkan sköta graven?

Mellan 350 och 710 kronor kostar det per år att låta förvaltningen sköta en grav – priset varierar med storleken.

Får man göra sin egen gravsten?

Göra egen gravsten

Man kan köpa en om man vill men man kan också tillverka en gravsten själv. Man kan till exempel gjuta en gravsten i betong eller liknande. Då kan man själv välja vilken storlek och form det ska vara på stenen. Betong är också väderbeständigt och lätt att rista in saker i.

Vad händer med en gravplats som upphör?

Vad händer när gravrätten upphör? Om gravrätten inte förnyas efter gravrättstiden återgår gravplatsen till huvudmannen för begravningsverksamheten, som beslutar vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas. Gravplatsen kan därmed nyttjas för ny gravsättning.

Vem äger gravstenen?

Hämta en gravsten

Om anhöriga inte vill förlänga gravrätten återgår själva gravplatsen till samfälligheten. – Men gravstenen ägs egentligen av gravrättsinnehavarna.

Varför gravsten?

Varför gravsten? Gravstenen är betydligt mer än en sten, det är ett manument för den avlidne och dennes minne. Valet av gravsten är svårt för de allra flesta just för att det rör sig om något väldigt personligt. Stenen är tänkt att på sätt och vis reflektera den avlidnas identitet.

Hur väljer man gravsten?

Tänk på var stenen skall placeras när du väljer bearbetning. En gravsten placerad under t ex ett träd utsätts för nedsmutsning och måste rengöras regelbundet. En sten som har en slät yta, t ex polerad, håller sig ren och snygg längre än en sten med råhuggen och grov yta.

Hur lång tid tar det att göra en gravsten?

Efter att ni har bestämt er för hur stenen ska se ut och fått tillstånd att sätta upp den av kyrkogårdsförvaltningen, kan gravstenen börja tillverkas. Produktionen av stenen inklusive transport till kyrkogården/montören tar cirka åtta veckor. Monteringen sker sedan normalt inom en vecka efter det.

Montering av gravstensstöd

Provtryckning Gravsten , Gravvård

Hur mycket kostar mina hästar? | Q&A

Lämna en kommentar