Hur mycket lön får en lärare?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vilken lärare tjänar mest?

Löner grundskollärare
  • Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor.
  • Lärare mellanstadiet 42 900 kronor.
  • Lärare högstadiet 43 000 kronor.
  • Lärare i fritidshem 36 600 kronor.
  • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 41 250 kronor.
  • Modersmålslärare 36 600 kronor.
  • Specialpedagog 46 900 kronor.
  • Speciallärare 45 400 kronor.
28 apr. 2022

Vad tjänar ni lärare 2021?

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.

Vad är en bra lön?

Om vi jämför kvinnors och mäns medellöner i de olika sektorerna ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen, runt 47 600 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 300 kronor.

Hur många procent löneökning 2021?

Reala löneökningar per sektor. Data för 2021 är preliminära. De reala ökningstakterna har beräknats utifrån inflationstakten enligt KPI. Sett till hela arbetsmarknaden har lönerna ökat med cirka 2 till 3 procent om året sedan 2010.

Vilka är de mest välbetalda jobben?

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Hur mycket tjänar en butiksanställd?

I olika sammanhang, till exempel inför avtalsförhandlingar, är det vanligt att jämföra löner mellan olika yrkesgrupper. Enligt den statistik som parterna i handeln tagit fram (fackförbundet Handels och arbetsgivareföreningen Svensk Handel) var den genomsnittliga lönen för butiksanställda i detaljhandeln 24.800 kronor.

Hur mycket tjänar en lärare i månaden?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vad får en lärarvikarie i lön?

36 600 kr jämfört med 36 100 kr. I tabellen nedan redovisas mer detaljer. Nedan tabell redogör för snittlöner 2020 baserat på utbildningsnivå hos de som tjänstgjort som grundskolelärare.

Vad tjänar en gymnasielärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i Sverige är 37 764 kronor och 39 618 kronor för gymnasielärare.

Vad är lågavlönad?

Den definition som används för lågavlönad är att man tjänar 60 procent av landets medianlön. I Sverige var medianlönen 29 500 kronor (2018). 60 procent av det är 17 700 kronor.

Vad är en hög lön 2021?

Bland dem med en inkomst under 17 000 kronor per månad uppfattar man i genomsnitt att nivån för en höginkomsttagare börjar vid en månadslön av 46 600 kronor, medan de som tjänar över 50 000 kronor anser att det i genomsnitt krävs 76 000 kronor per månad.

Är 25000 En bra lön?

ska man bo stort i centrum, dricka latte på stan, gå på AW, ha 38 kanaler på TVn, var sin iPhone 7 och iPads, två bilar osv så klarar man sig inte under 25000 per pers. Så säg att en erfaren (jobbat 3+ år) heltidsarbetare bör ha 25000 i lön så har man minst det grundläggande behovet avklarat.

Vad är en normal löneökning per år?

De nominella löneökningarna har varit väsentligt lägre, i genomsnitt 3,2 procent per år. Men eftersom även inflationen hållits på en låg nivå, och inte heller drivits upp av höga nominella löneökningar, har reallönerna kunnat öka med i genomsnitt 2,1 procent om året.

Hur många procents löneökning 2022?

Grundlön vid årets början: 34 000 kronor i månaden före skatt, 25 859 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2,2 procent. Lön vid årets slut: 34 748 kronor före skatt, 26 409 kronor efter skatt. Real löneförändring: Minus 850 kronor (så mycket mindre kan du köpa för pengarna).

Hur mycket kan man kräva i lönehöjning?

Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten. 2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.

Löneförhandling? Så får du rätt lön från början!

Så får du högre lön

Dags att begära lön som lärare

Lämna en kommentar