Hur mycket ska jag väga?

Hälsosam vikt
Målviktstabell
167 cm 56-70 kg
168 cm 56-71 kg
169 cm 57-71 kg
170 cm 58-72 kg

58 rader till

Hur mycket ska man väga som tjej?

Hälsosam vikt
Målviktstabell
167 cm 56-70 kg
168 cm 56-71 kg
169 cm 57-71 kg
170 cm 58-72 kg

58 rader till

Vad är medelvikten i Sverige?

Sedan början av 1980-talet har vi i Sverige blivit i genomsnitt 2 cm längre och 7 kg tyngre. Enligt de senaste uppgifterna, från 2016–17, är män i genomsnitt 180 cm långa och väger 84 kg, medan kvinnor i genomsnitt är 166 cm och väger 68 kg.

Vad är normalt BMI för kvinnor?

Ett normalt BMI ligger enligt WHO på 18,5-24,9. Värden som ligger över eller under det normala kan ibland leda till hälsorisker – ett högt BMI i kombination med ett stort midjemått ökar till exempel risken för diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Vad är medelvikten i USA?

I topp hamnar Mikronesien, ett område i Stilla havet, där medelvikten är 87,4 kg. Därefter följer Tonga och USA på 87,34 respektive 81,59 kg. Sverige ligger på 60:e plats på listan med en medelvikt på 69,07 kg. Allra minst väger man i Bangladesh, strax under 50 kg i snitt.

Hur mycket ska jag väga om jag är 170 cm?

Om du är 170 cm lång:

bör du helst inte väga mindre än 54 kg (= BMI på 18,7) bör du helst inte väga så mycket mer än 72 kg (= BMI på 24,9)

Hur många kilo är 1 cm i midjan?

Alltså -1kg = -1cm. Det där är nog väldigt individuellt men på mig själv så minskade midjemåttet rätt så linjärt med viktnedgången. Alltså -1kg = -1cm. Att ett kg ungefär motsvarar en cm i midjan är ganska vedertaget.

Varför ökar fetman?

Övervikt och fetma är också vanligare bland personer med kort utbildning och bland äldre. Fetman ökar i samhället huvudsakligen som en följd av förändringar i livsmiljön som har lett till en obalans mellan energiintag och energiförbrukning.

Hur många är över 185 cm?

Det betyder att cirka 50 procent av befolkningen (16+ år) är längre än 172 centimetter och ca 50 procent är kortare än 172 centimeter. Vi ser också att 10 procent är kortare än 160 centimeter och 10 procent är längre än 185 centimeter.

Vad ska män väga när män är 11 år?

Painoindeksirajat pojille
Ålder Underviktig Överviktig
8 13,8 18,0
9 14,0 18,6
10 14,2 19,4
11 14,6 20,2

15 rader till

Vad ska man väga i förhållande till sin längd?

Väg dig och ta din vikt i kilo. Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2.

Hur mycket väger man om man har BMI 40?

BMI-tabell för dig
Vikt (för 180 cm) BMI Klassifikation
60-81 kg 18,5-25 Normalvikt
81-97 kg 25-30 Övervikt
97-113 kg 30-35 Fetma grad 1
113-130 kg 35-40 Fetma grad 2

4 rader till

När är det bäst att väga sig?

Du bör alltså se till att väga dig vid samma tidpunkt och dag – helst direkt när du vaknar på morgonen eftersom vikten då inte har påverkats lika mycket av dagens olika förehavanden. För att du ska få ett så tydligt resultat som möjligt bör du helst välja att väga dig en utvlad dag i veckan (din ”vägdag”).

Hur många är överviktiga i USA procent?

USA, 78 miljoner feta. 33 procent av alla vuxna.

Vilka är tjockast i Europa?

Storbritannien är tjockast i Europa med 23 procent överviktiga. Därefter följer Slovakien och Ungern. Sverige tillhör Europas föredömen. Bara 9,7 procent av svenskarna är överviktiga.

Vilket land har minst övervikt?

Minst andel feta finns i Rumänien, 8 procent för kvinnor och 7,6 procent för män, Italien (9,3 respektive 11,3 procent) och Bulgarien (11,3 respektive 11,6 procent). Fetaste kvinnorna i Europa finns i Storbritannien (23,9 procent), Malta (21,1 procent) och Lettland (20,9 procent).

Deltagarna får se hur mycket de gått ner i vikt i Robinson – Robinson (TV4)

Så vet du att du är överviktig – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Hur mycket kan man äta utan att gå upp i vikt? – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Lämna en kommentar