Hur mycket tjänar en bibliotekarie?

Medianlönen för nyexade bibliotekarier är 30 000 kronor per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 35 500 kronor och medianen ca 20 år efter examen 38 000 kronor.

Vad krävs för att bli bibliotekarie?

För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskolan och läser biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekarieutbildningen tar tre till fyra år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns även som distansutbildning på halvfart.

Kan man bli bibliotekarie utan utbildning?

Utbildning. Utbildning som krävs för att få jobb som biblioteksassistent är lägst gymnasiekompetens, men helst ska man ha någon form av eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning. Kunskaper i beteendevetenskap, kulturvetenskap, historia, data/it och i litteraturkunskap är mycket meriterande.

Hur mycket tjänar en biblioteksassistent?

En biblioteksassistent tjänar i snitt cirka 25 900 kronor. Men i vissa kommuner är medellönen flera tusen kronor högre, enligt ny statistik som Tidningen Vision sammanställt. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Är det svårt att få jobb som bibliotekarie?

Våra medlemmar vittnar om att det är svårt att rekrytera. Och det beror på att det utbildas för få bibliotekarier. Karin Martinsson, utredare på Svensk biblioteksförening håller med. – Det är generellt svårt att rekrytera, även om behoven ser olika ut i olika delar av sektorn och var i landet man befinner sig.

Vem passar som bibliotekarie?

Många som utbildar sig till bibliotekarie läser biblioteks- och informationsvetenskap som är en treårig högskoleutbildning. Det går även att läsa magister- och masterprogram för bibliotekarier. Utbildningen är teoretisk eftersom det finns olika yrken inom biblioteksyrket.

Hur är det att vara bibliotekarie?

Bibliotekarier gör ett väldigt viktigt jobb och vi pratar hela tiden om hur viktiga bibliotekens funktion är i samhället. Och så betalar vi inte ordentligt för den kompetens som gör biblioteken till det här fantastiska.

Kan lärare bli bibliotekarie?

Det är inget som säger att du med din utbildning som Lärare i svenska ej skulle kunna få anställning som bibliotekarie. Och, å andra sidan, även om du tar ut magisterexamen i biblioteks- och infovetenskap, så finns det ingen garanti på att få anställning som bibliotekarie (t.

Vad kan man göra utan utbildning?

Här tipsar vi om lite jobb som inte kräver någon utbildning och i vissa fall jobb med bra lön.
  • Hemtjänst. Exempel på sysslor:
  • Städare.
  • Elektriker.
  • Brevbärare.
  • Lagerarbetare.
  • Andra yrken.

Varför vill du bli bibliotekarie?

Bibliotekarien står för bibliotekets service. Människor som besöker biblioteket ska känna att det biblioteket erbjuder är lättillgängligt. Bibliotekarien ska även vägleda människor i hur man söker information på bästa sätt. Böcker och information i tryck ska finnas tillgängligt, men även information som finns på nätet.

Hur mycket får en administratör i lön?

Marknadslön för Administratör

Marknadslönen 2022 för en administratör ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll. Formulerar / redigerar och skriver ut brev och affärshandlingar. Gör översättningar av handlingar med varierat innehåll.

Vad har en brevbärare i lön?

En brevbärare på Postnord tjänar drygt 26 700 kronor i månaden i genomsnitt om hen jobbar heltid. Det uppger Seko Posten i mars 2022. En brevbärare på Citymail tjänar drygt 24 800 kronor i månaden i genomsnitt på en heltidstjänst, enligt Seko Citymailklubben.

Vad gör en Bibliotekspedagog?

Arbeta utåtriktat i dialog med förskolor och skolor, utbildningsanordnare och andra samarbetspartners både internt och externt. Att utföra administrativa uppgifter kopplade till bibliotekets verksamhet. Att utgöra stöd och hjälp till bibliotekets användare för tjänster och teknik som är tillgänglig via biblioteket.

Var kan man jobba som bibliotekarie?

Dagens bibliotekarie är en serviceinriktad person som gör mycket mer än att låna ut böcker. Efter utbildningen kan du jobba inom olika slags bibliotek som folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek och specialbibliotek.

Är det brist på jurister?

Det finns relativt många nyutexaminerade jurister och det bedöms råda balans mellan tillgång och efterfrågan. De närmaste fem åren kommer tillgången på jurister att öka, men antalet arbetstillfällen bedöms också öka och arbetsmarknaden är därmed i balans om fem år, med risk för viss konkurrens. Stor konkurrens.

Vad gör en Informationsspecialist?

Som bibliotekarie och informationsspecialist är arbetsmarknaden bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig och privat sektor. Du kan arbeta som kultur- och informationsförmedlare på tex. folkbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek.

Bibliotekarie Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

”Det finns ett jättestort glapp i folks kunskap kring vad en bibliotekarie gör”

Intervju av bibliotekarier

Lämna en kommentar