Hur mycket tjänar en förskollärare?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor
32 500 kr 30 000 kr 32 400 kr

Vad tjänar en förskollärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Hur mycket tjänar en förskollärare 2022?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor
32 500 kr 30 000 kr 32 400 kr

Hur mycket tjänar en förskollärare i timmen?

Med löneökningen på 3 procent förra året ligger nu medellönen för en förskollärare i Sverige på 33 283 kronor/månad. Men lönen varierar stort beroende på var i landet man arbetar. Löneavtal Förskollärarnas löner ökar mer än snittet i landet – men mindre än tidigare år.

Hur mycket tjänar man på att jobba på dagis?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 24 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 24 800 kr och inom den privata sektorn 24 400 kr.

Hur mycket tjänar en Kulturskolelärare?

Statistik från 2021. Medellönen för lärare i de praktisk-estetiska ämnena i Sverige är 37 785 kronor. Motsvarande siffra för samtliga grundskollärare är 37 764 kronor och 39 618 kronor för gymnasielärare. Medan kulturskollärare landar på en meddellön på 33 319 kronor.

Hur många procent löneökning 2022 Lärarförbundet?

Runt 2 procent. Men förhandlingschefen Mathias Åström säger att den ökningen inte märks så mycket räknat i kronor. Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet. – Rimligt är att jämföra med civilekonomer, civilingenjörer och jurister utifrån svårighetsgrad, utbildningslängd och det uppdrag som ligger.

Hur mycket löneökning 2022?

Löneökning 2022: 2 procent. Lön vid årets slut: 27 540 kronor före skatt, 21 381 kronor efter skatt. Real löneförändring: Minus 767 kronor (så mycket mindre kan du köpa för pengarna).

Vad tjänar en obehörig förskollärare?

Men att lönen höjs med 5 000 kr eller mer för den som går från obehörig till behörig är ingen vågad gissning. Oavsett var i skolan du jobbar. En barnskötare har en medellön på 24 300 kronor i månaden, enligt SCB. Med en vidareutbildning till förskollärare ökar lönen med nästan 8 000 kr.

Hur många år tar det att bli förskollärare?

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre och ett halvt års studier. Kursinnehållet i programmet har sin grund i förskollärarens yrkesverksamhet.

Vad tjänar en Förskoleklasslärare?

Löner grundskollärare

Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor. Speciallärare 45 400 kronor.

Hur mycket tjänar en barnskötare i timmen?

Genomsnittlig lön för a barnskötare är 156 kr per timme i Sverige.

Vad har en Förskolechef i lön?

44 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar barnskötare 2022?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Privat sektor
24 700 kr 24 800 kr 24 400 kr

Hur mycket tjänar en dagis vikarie?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 23 200 kronor 22 100 kronor
2018 23 700 kronor 22 600 kronor
2019 24 400 kronor 24 000 kronor
2020 24 700 kronor 23 900 kronor

3 rader till

Jobba som förskollärare

Hur är det att läsa till förskollärare – egentligen?

Hur mycket tjänar…? | Löner för olika yrken 2021

Lämna en kommentar