Hur mycket tjänar en idrottslärare?

36 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur lång tid tar det att utbilda sig till idrottslärare?

3) Dessutom kan man läsa Grundlärarprogrammet, åk 4-6 och välja idrott och hälsa som profil. Det tar 4 år. Den snabbaste vägen till behörig idrottslärare är alltså 4 år. Fundera på vilken väg du vill ta och om du är redo att lägga ner den tid som behövs för att nå ditt mål.

Hur mycket tjänar man som rektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vilken lärare tjänar mest?

Löner grundskollärare
  • Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor.
  • Lärare mellanstadiet 42 900 kronor.
  • Lärare högstadiet 43 000 kronor.
  • Lärare i fritidshem 36 600 kronor.
  • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 41 250 kronor.
  • Modersmålslärare 36 600 kronor.
  • Specialpedagog 46 900 kronor.
  • Speciallärare 45 400 kronor.
28 apr. 2022

Hur mycket tjänar en nyexaminerad lärare?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vad krävs för att bli idrottslärare?

För att arbeta som idrottslärare utbildar du dig på lärarprogrammet inom universitet och högskolor. I första hand utbildas ämneslärare i idrott och hälsa inom Ämneslärarprogrammet. Du kan även studera kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där du väljer ämneslärare inom idrott och hälsa.

Hur lång är Lärarlinjen?

Innehållet i lärarutbildningen är beroende av vilken skolform och vilka ämnen läraren ska undervisa i. Utbildningarna varierar mellan 1,5 år och 5,5 år beroende på inriktning.

Vilken rektor tjänar mest?

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga med 226 644 kronor i månadslön. Av de statliga rektorerna ligger Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet högst, med 142 800 kronor i månaden. Den senaste statliga revisionen gäller från 1 oktober 2019 (se alla löner här).

Vad krävs för att bli rektor?

De allra flesta som blir rektorer har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare tidigare. Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

Vem kan bli rektor?

Annat Fråga: Enligt skollagen 2 kap 2 § får bara den anställas som rektor som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

Hur många procent löneökning 2022 lärare?

Lärarnas löner ökar med nästan 3 procent mellan 2020 och 2021, resten av den svenska yrkeskåren ligger en procentenhet lägre. Runt 2 procent. Men förhandlingschefen Mathias Åström säger att den ökningen inte märks så mycket räknat i kronor.

Vad ska jag begära i lön lärare?

Du kan ange ett lönespann, till exempel 35 000–37 000 kronor i månaden. Tänk då på hur du utrycker dig och att din tilltänka arbetsgivare hör dig säga att du faktiskt är beredd att acceptera 35 000 kronor i månaden. Ju senare i anställningsprocessen du behöver förhandla lön desto bättre.

Vad tjänar ni lärare 2021?

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.

Hur mycket tjänar en butiksanställd?

I olika sammanhang, till exempel inför avtalsförhandlingar, är det vanligt att jämföra löner mellan olika yrkesgrupper. Enligt den statistik som parterna i handeln tagit fram (fackförbundet Handels och arbetsgivareföreningen Svensk Handel) var den genomsnittliga lönen för butiksanställda i detaljhandeln 24.800 kronor.

Är lärare lediga under lov?

Som kommunalt anställd lärare har du följande lov: höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Under loven får du din månadslön om du inte är tjänstledig. Under sommaren har du inte lov utan semester och ferier, som du måste tjäna in (se nedan).

Vilka lärare är det brist på?

Bristen väntas bli störst på yrkeslärare i gymnasieskolan och ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9. Det kommer även att fattas förskollärare och grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2021–2035, efter program och inriktning på lärarutbildningen.

Plugga på GIH | Så är det att studera till idrottslärare

Hur mycket tjänar…? | Löner för olika yrken 2021

Plugga på GIH | Bli idrottslärare

Lämna en kommentar