Hur mycket tjänar en lärare?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Hur mycket tjänar en lärare i Sverige?

Löner grundskollärare
  • Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor.
  • Lärare mellanstadiet 42 900 kronor.
  • Lärare högstadiet 43 000 kronor.
  • Lärare i fritidshem 36 600 kronor.
  • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 41 250 kronor.
  • Modersmålslärare 36 600 kronor.
  • Specialpedagog 46 900 kronor.
  • Speciallärare 45 400 kronor.
28 apr. 2022

Vad tjänar ni lärare 2021?

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.

Vad tjänar en grundskollärare 4 6?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i hela Sverige är 37 764 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Vad tjänar en lärare på gymnasiet?

38 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

I vilket land tjänar lärare mest?

Löneutveckling – internationellt

Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg, följt av Tyskland och Schweiz. Lägst är ingångslönerna i Ungern, Slovakien och Lettland. Hur löneutvecklingen ser ut under lärarkarriären skiljer sig mycket mellan länderna.

Vilken typ av lärare har högst lön?

Specialpedagoger och speciallärare har den högsta genomsnittslönen av de undersökta lärargrupperna. Gymnasielärare tjänar i genomsnitt 38 573 kronor i månaden, lärare i grundskolan 38 098 kronor och lärare inom kommunal vuxenutbildning 37 238 kronor.

Hur mycket tjänar en butiksanställd?

I olika sammanhang, till exempel inför avtalsförhandlingar, är det vanligt att jämföra löner mellan olika yrkesgrupper. Enligt den statistik som parterna i handeln tagit fram (fackförbundet Handels och arbetsgivareföreningen Svensk Handel) var den genomsnittliga lönen för butiksanställda i detaljhandeln 24.800 kronor.

Vad får en lärarvikarie i lön?

36 600 kr jämfört med 36 100 kr. I tabellen nedan redovisas mer detaljer. Nedan tabell redogör för snittlöner 2020 baserat på utbildningsnivå hos de som tjänstgjort som grundskolelärare.

Vad tjänar en gymnasielärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i Sverige är 37 764 kronor och 39 618 kronor för gymnasielärare.

Hur mycket tjänar en lärare 4-6?

En Lärare för årskurs 4-6 i Sverige tjänar i snitt 36 200 kr i månadslön. Lönen för en Lärare för årskurs 4-6 kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad tjänar en outbildad lärare?

Behörighet Att gå från obehörig till behörig lärare ger inte bara en tryggare anställning.

Så här mycket ska du tjäna, minst:
Yrke Månadslön i kr
Lärare grundskola, årskurs 7-9 37 662
Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 38 824
Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 37 994
Lärare praktiska/estetiska ämnen 36 816

4 rader till

17 dec. 2020

Vad krävs för att bli lärare 4-6?

Förskollärarexamen. Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem. Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola. Yrkeslärarexamen.

Hur mycket är en rimlig löneökning?

”I år är det 2,0% enligt avtalet”.

Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten. 2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.

Vad krävs för att bli lärare på gymnasiet?

För att bli gymnasielärare utbildar man sig, efter gymnasiet, på universitetet eller högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan. I utbildningen väljer man två ämnen som kommer vara ens huvudämnen.

Hur mycket tjänar man på gymnasiet?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 35 400 kronor 35 000 kronor
2018 36 400 kronor 36 100 kronor
2019 37 800 kronor 37 600 kronor
2020 38 600 kronor 38 400 kronor

3 rader till

Hur mycket tjänar jag som läkare? Hur blir du rik?

Hur mycket tjänar en läkare?

Löneförhandling? Så får du rätt lön från början!

Lämna en kommentar