Hur mycket tjänar en lokförare?

Yrkeskåren använder en så kallad tarifflön, vilket innebär att alla på arbetsplatsen börjar med samma ingångslön, men lönestegen skiljer sig mellan olika företag. En lokförare tjänar i snitt 39 700 kr i månaden, enligt Statistikmyndigheten SCB.

Hur mycket tjänar lokförare efter skatt?

Drömyrke: Lokförare. Favoritsträckor: Dalabanan, Värmlandsbanan, Alingsås – Göteborg och sträckan mellan Kiruna och Narvik. Lön: Ingångslön cirka 28 000. Slutlön nås efter två år.

Hur mycket jobbar en lokförare?

Våra godståg rullar dygnet runt vilket innebär att du som lokförare arbetar skift med olika arbetstider fördelat under veckan. Utöver den traditionella arbetstidsmodellen med fasta fridagar har vi också en modell med koncentrerad arbetstidsförläggning.

Vad tjänar en lokförare på SJ?

1 Hur mycket tjänar en lokförare? En slutlön för lokförare brukar ligga någonstans mellan drygt 37 000 kronor till 41 000 kronor i månaden, uppger Seko i februari 2022. Lönen skiljer sig mellan olika tågföretag och utifrån lokförarens erfarenhet. Dessutom ingår det olika tillägg för obekväm arbetstid med mera i lönen.

Vad krävs för att bli lokförare?

För att bli antagen till lokförarutbildningen ska du som söker också:
  • fyllt 20 år när du tar examen (vid särskilda skäl godkänns även du som fyllt 18 år)
  • ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan med godkänt resultat 1.
  • ha lägst betyg E i svenska 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5.

Vad tjänar en nyutbildad lokförare?

28/04/2021 (uppdaterad 10/11/2021) – En lokförare tjänar i snitt 39 700 kr i månaden, enligt statistik från Statistikmyndigheten SCB. Eftersom yrkeskåren använder sig av tarifflön är ingångslönen lika för personer på samma arbetsplats.

Vad tjänar en Kundvärd?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur arbetar lokförare?

Lokförare kör olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren arbetar ensam i loket och har kontakt med tågmästare och trafikledning via radio.

Är det svårt att få jobb som lokförare?

150 sökande till 17 tjänster

Men det är inte så lätt att få jobb som fordonsoperatör heller. När SJ utannonserade två tjänster i Hagalund nyligen anmälde över 100 personer sitt intresse, flera av dem utbildade lokförare.

Hur länge får en lokförare köra?

All ordinarie arbetstid utöver 144 timmar är då periodövertid, och den övertiden läggs till ditt timkonto. Ramtiden för hur länge du får jobba är max 14 tim = arbetsperiod.

Vad tjänar en tågvärdinna?

31 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur många kommer in på lokförare?

Det finns 3 500 lokförare i Sverige

Av de 27 elever som fullföljde TCC:s senaste lokförarutbildning i Göteborg har 24 nu fått fast anställning som lokförare.

Hur mycket tjänar en lokförare i Norge?

Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr.
Snittlöner Sverige – Norge
Yrkesgrupp Månadslön SV (2014) Månadslön NO (2014)
Ingenjörer 43200 54300
Elektriker 30500 37100
Kock 26500 29000 (restaurant), 39600 (kantine/catering)

13 rader till

Måste man ha körkort för att bli lokförare?

Som lokförare behöver du ett lokförarbevis och ett kompletterande intyg, som styrker att du uppfyller vissa minimikrav för att arbeta som lokförare. Beviset utfärdas av Transportstyrelsen och gäller i hela EU. Fordon och infrastruktur regleras genom det kompletterande intyget som järnvägsföretagen utfärdar.

Måste man ha B körkort för att bli lokförare?

Passande gymnasieutbildningar för lokförare är Fordons- och transportprogrammet som ger kunskap om fordon, transporter och trafik. För att kunna bli antagen till lokförarutbildningen krävs dessutom följande: Rekommendation av en psykolog (vilket utförs under ett urvalstest)

Hur gammal måste man vara för att köra tåg?

18 år om du utbildar dig i gymnasieskolan för att köra persontransporter eller. 21 år om du utbildar dig på komvux eller hos en annan godkänd utbildare för att köra persontransporter eller. 24 år.

Hur mycket tjänar en lokförare?

Lokförare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Fråga en lokförare! (Q&A)

Lämna en kommentar