Hur mycket tjänar en tandläkare?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
49 500 kr 44 700 kr 51 300 kr

Hur mycket lön får en tandläkare 2021?

49 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vart tjänar tandläkare mest?

Lönerna för tandläkare fortsätter att öka, men lönenivåerna skiljer sig över landet. Lägst är lönerna i Stockholm och Jönköping. Högst är de i Gävleborg. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2019.

Hur mycket tjänar tandläkare 2022?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
49 500 kr 44 700 kr 51 300 kr

Vem tjänar mest tandläkare eller läkare?

Tjänar tandläkare eller läkare bäst i Sverige? Helt klart läkare, enligt denna studie. Läkarens livslön är 28 procent mer än tandläkarens. Läkarens nettolön efter skatt och studieskulder beräknas till 22,8 miljoner – fem miljoner mer än tandläkaren.

Vad tjänar tandläkare i folktandvården?

För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 31 500 och 41 000 kr per månad 2020. Medianlönen för en allmäntandläkare 10 år efter examen ligger på ca 44 500 kr per månad. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör.

Hur mycket tjänar man som tågvärd?

31 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Var finns Tandhygienistutbildning?

Tandhygienistutbildning finns i Göteborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Stockholm (Karolinska Institutet) och Umeå.

Hur blir man en specialisttandläkare?

För att bli specialisttandläkare måste man först utbilda sig till vanlig Tandläkare. Efter det följer det en flerårig vidareutbildning till specialisttandläkare inom ett eller flera av tandvårdsområden som nämns ovan i denna yrkespresentation. Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå.

Hur mycket tjänar en privat tandläkare?

Höga löner bland anställda privattandläkare

Andra höga medianlöner enligt TT:s statistik finns bland privattandläkare utanför storstadsområdena (48 500 kronor) och i Stockholmsområdet (45 000 kronor) samt inom folktandvården i Sörmland (46 615 kronor) och Kalmar (45 350 kronor).

Hur mycket tjänar man som Mäklarassistent?

34 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Är det svårt att komma in på tandläkare?

Att komma in på tandläkarprogrammet kan kännas svårt, men höga betyg är inte allt om du vill bli tandläkare. Det finns en tredje urvalsgrupp som kan vara räddningen – alternativt urval. Hur alternativt urval ser ut kan variera mellan olika skolor.

Hur mycket tjänar en tandläkare i Norge?

Hur mycket tjänar en tandläkare i Norge? Genomsnittslönen för en tandläkare i Norge är 68 340 norska kronor, vilket motsvarar 69 700 svenska kronor. Den som jobbar som tandläkare i Sverige drar i genomsnitt in 49 500 svenska kronor.

Vilken typ av läkare tjänar mest?

Vilken specialisering betalar bäst? Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri. Medellönen för Klinisk patologi ligger på 83 040, 82 196 för Neuroradiologi och 81 810 för Neurokirurgi.

Vilka typer av läkare tjänar mest?

De som för närvarande tjänar högst i genomsnitt är de som jobbar med klinisk patologi. Efter detta hittar vi inriktningar som rättspsykiatri, klinisk genetik och allmänmedicin, samt ett flertal andra specialiteter. De som tjänar minst är de som jobbar med barn- och ungdomsmedicin. Detta är dock endast genomsnittet.

Vad är det svåraste man kan plugga?

Vilken är den svåraste utbildningen att komma in på? Bland de utbildningar som är svårast att komma in på toppar läkarlinjerna och civilingenjörsutbildningar i teknisk matematik och fysik på KTH. Av de 10 utbildningarna med högst antagningspoäng hittar man 4 stycken läkarutbildningar.

Läkarprogrammet vs Tandläkarprogrammet (med Armin Zamani)

Hur mycket tjänar jag som läkare? Hur blir du rik?

Hur mycket tjänar…? | Löner för olika yrken 2021

Lämna en kommentar