Hur mycket tjänar en undersköterska efter skatt?

Vad en utbildad undersköterska får i lön kan variera. Undersköterskor som jobbar inom kommunerna har en medianlön på 26 500 kronor. Av dessa har de 10% bäst betalda en lön på 29 000 kronor. En undersköterska som jobbar inom regionerna har en snittlön på 26 500 där de bäst betalda har en lön på 29 600 kronor.

Vad tjänar en undersköterska 2021?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad ska en utbildad undersköterska ha i lön?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vad tjänar en undersköterska 2022?

Lön för undersköterska i hemtjänst/på äldeboende

Grundlön vid årets början: 27 000 kronor i månaden före skatt, 21 015 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2 procent. Lön vid årets slut: 27 540 kronor före skatt, 21 381 kronor efter skatt.

Hur mycket tjänar en närvårdare?

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) är grundlönen för närvårdare och primärskötare i yrkesuppgifter 1 935,44 €/månad från 1.1.2013.

Hur mycket tjänar en nybörjare undersköterska?

Medellönen för en Undersköterska är 23 850 kr brutto per månad (131 kr per timme) vilket är 11 950 kr (-33%) mindre än den nationella medellönen i Sverige. En Undersköterska kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 17 200 kr. De högsta lönerna kan överstiga 30 000 kr.

Vad kan man begära i lön som undersköterska?

Hur mycket kan en undersköterska begära i lön? En undersköterska kan begära ungefär 28900 kronor i lön.

Vad tjänar en kommunalarbetare?

Löner i räddningstjänsterna
Räddningstjänst Lön
Gotlands Räddningstjänst 27 847
Gällivares Räddningstjänst 30 526
► Gästrike Räddningstjänst Kommuner som ingår: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby. 27 454
Habo Räddningstjänst *

58 rader till

16 mars 2022

Vad tjänar en undersköterska inom äldreomsorgen?

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 26 495 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 30 000 kronor eller mer. Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid.

Hur många procents löneökning 2022?

Löneökningar på fyra procent.

När betalas nya lönen ut Kommunal 2022?

När får jag som medlem i Kommunal löneförhöjning för 2022? Anställda ska få löneökning från den 1 april enligt Kommunals avtal för kommuner och regioner.

När kommer nya lönen Kommunal 2022?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

Hur mycket tjänar man som snickare i Norge?

Snickare i Norge brukar ha enkelt att få jobb, inte minst med bra löneförmåner. Den genomsnittliga lönen för en snickare i Norge ligger på 36 000:-.

Hur mycket tjänar en svensk i genomsnitt?

Medellönen i Sverige är 36 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har hemservicepersonal.

Vad är en bra lön i Norge?

Du har i genomsnitt ca 30 % högre lön i Norge. Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr.

Sjuksköterskor flyr akutvården: För dålig lön och arbetsmiljö – Malou Efter tio (TV4)

Hur mycket skatt betalar vi egentligen?

Löneförhandling? Så får du rätt lön från början!

Lämna en kommentar