Hur mycket tjänar en undersköterska?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vad tjänar en undersköterska 2021?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en undersköterska 2022?

Lön för undersköterska i hemtjänst/på äldeboende

Grundlön vid årets början: 27 000 kronor i månaden före skatt, 21 015 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2 procent. Lön vid årets slut: 27 540 kronor före skatt, 21 381 kronor efter skatt.

Vad tjänar en undersköterska inom äldreomsorgen?

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 26 495 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 30 000 kronor eller mer. Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid.

Hur mycket tjänar en nybörjare undersköterska?

Medellönen för en Undersköterska är 23 850 kr brutto per månad (131 kr per timme) vilket är 11 950 kr (-33%) mindre än den nationella medellönen i Sverige. En Undersköterska kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 17 200 kr. De högsta lönerna kan överstiga 30 000 kr.

Hur mycket tjänar en timanställd undersköterska?

Timlön för vårdbiträde inom hemtjänsten

Undersköterskor inom hemtjänsten tjänar cirka 27 000 till 28 000 kronor per månad, och timlönen motsvarar omkring 140 till 160 kronor.

Hur mycket tjänar en Specialistundersköterska?

29 500 kr/månad.

Hur många procents löneökning 2022?

Löneökningar på fyra procent.

När betalas nya lönen ut Kommunal 2022?

När får jag som medlem i Kommunal löneförhöjning för 2022? Anställda ska få löneökning från den 1 april enligt Kommunals avtal för kommuner och regioner.

När kommer nya lönen Kommunal 2022?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

Hur mycket tjänar man på äldreboende natt?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
29 500 kr 29 700 kr 29 600 kr

Hur mycket tjänar man om man jobbar inom äldreomsorgen?

25 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en närvårdare?

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) är grundlönen för närvårdare och primärskötare i yrkesuppgifter 1 935,44 €/månad från 1.1.2013.

Vad tjänar en outbildad undersköterska?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
29 500 kr 29 700 kr 29 600 kr

Hur mycket tjänar en timvikarie äldreboende?

Ser man till Kommunals avtal har outbildade undersköterskor som timvikarie 113:23 kronor i timmen och utbildade undersköterskor tjänar 126:36 kronor per timme. Det nya är att alla får ett påslag med 1500 kronor på månadslönen från 1 juni. De som redan är anställda får även löneökningen retroaktivt.

Hur är det att jobba som undersköterska på akutmottagningen?

Undersköterska YRKESUTBILDNING

Vanliga frågor och svar: Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Lämna en kommentar