Hur mycket tjänar man på max?

Lön: Minimilön för vuxna restaurangbiträden är 21 042 kr. Nyanställda på Max är oftast under 20 år och genomsnittlig ingångslön för dem är 15 500 kr. Restaurangchefer på Max tjänar i snitt 28 840 kr.

Måste man vara 18 för att jobba på Max?

Max söker medarbetare som är 18 år eller äldre. Vill du utvecklas o klättra på Max så är det här tjänsten för dig.

Vad får man för timlön på Max?

Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme. Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme. Minimilönerna för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 fastställs av parterna i mars 2021.

Hur mycket tjänar man på Max som 16 åring?

16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Vad krävs för att jobba på Max?

Att jobba på MAX är att vara en del av en familj med en stark övertygelse om att alla är välkomna och att alla får en chans. 99% av våra chefer har börjat som medarbetare på golvet och du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet för att utvecklas till ledare hos oss.

Hur mycket ska man tjäna som 18 åring?

Fr.o.m 18 år
Gäller från Per månad Per timme
1 november 2020 17 986 kr 103,97 kr
1 april 2022 18 353 kr 106,09 kr

Får man sitta i kassan under 18 år?

Får man jobba i kassa om man är under 18? Det är inte förbjudet i lag eller föreskrifter. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till personens mognad när man bedömer riskerna. Handledare ska finnas som stöd.

Vad är en bra timlön?

Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor
Timlön
Yrkesgrupp Kön Median
Samtliga Kvinnor 164,50
Män 184,70
Totalt 177,30

68 rader till

Får man jobba mer än 8 timmar per dag?

En normal arbetsvecka är 40 timmar lång, vanligtvis åtta timmar om dagen under måndag till fredag. Om arbetsgivaren har särskilda skäl kan dock övertid tas ut. Detta får ske med maximalt 50 timmar per månad.

Hur mycket lön får man om man jobbar på ICA?

Hur ser lönestatistiken ut för en kassörska, butik 2021?

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 23 200 kronor 24 500 kronor
2018 26 300 kronor 24 900 kronor
2019 24 000 kronor 23 900 kronor
2020 25 000 kronor 26 200 kronor

3 rader till

Hur kan en 16-åring tjäna pengar?

Går du en bygglinje på gymnasiet som är relevant för denna typ av arbete är det meriterande. Ett annat alternativ för att tjäna pengar som 16åring är att jobba hemifrån. Till exempel kan du svara på enkäter online på nätet. Flera företag erbjuder en lön för att svara på deras undersökningar.

Hur länge får en 16-åring jobba på kvällen?

Arbetstiden ska vara mellan 06.00–22.00 eller 07.00–23.00. Om du är minderårig får du arbeta högst åtta timmar per dygn och 40 timmar i veckan. I undantagsfall får du arbeta längre arbetspass, men inte mer än 8 timmar i genomsnitt per dag under en sjudagarsperiod eller 40 timmar i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

Får en 16-åring stå i kassan?

Axfoods huvudprincip är att kassapersonal ska vara 18 år. Minderåriga får jobba på golvet, men man vill helst ha anställda som kan jobba överallt. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handels rekommendation är att kassajobb är okej det året man fyller 16 år.

Hur många övertidstimmar får man ha?

Allmän övertid får tas ut med maximalt 200 timmar per kalenderår. Extra övertid får tas ut med maximalt 150 timmar per arbetstagare och kalenderår. Allmän och extra övertid får för varje arbetstagare totalt uppgå till som mest 48 timmar under en period om 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad.

Får man jobba 9 dagar i sträck?

Eftersom det inte regleras i lagen om arbetstid kan man bli tvungen att arbeta i 11 dagar i sträck, detta beroende på hur arbetsgivaren har placerat ut din veckovila.

Vad är man om man jobbar på max?

Restaurangbiträde. Som restaurangbiträde serverar du gäster, jobbar i köket, kassan och håller rent i restaurangen. Tillsammans med dina kollegor ser du till att vi alltid serverar gästerna Sveriges godaste burgare.

Allt om: Mina jobb, cv, löner, att säga upp sig osv.

VISAR HUR MYCKET PENGAR JAG TJÄNAR PÅ YOUTUBE!

MIN PRAKTIK PÅ MAX (Livsberättelse)

Lämna en kommentar