Hur mycket tjänar man som lärare?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vilken lärare tjänar mest?

Löner grundskollärare
  • Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor.
  • Lärare mellanstadiet 42 900 kronor.
  • Lärare högstadiet 43 000 kronor.
  • Lärare i fritidshem 36 600 kronor.
  • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 41 250 kronor.
  • Modersmålslärare 36 600 kronor.
  • Specialpedagog 46 900 kronor.
  • Speciallärare 45 400 kronor.
28 apr. 2022

Vad tjänar ni lärare 2021?

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.

Hur mycket tjänar man som rektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vad tjänar en grundskollärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i hela Sverige är 37 764 kronor.

Hur mycket tjänar en butiksanställd?

I olika sammanhang, till exempel inför avtalsförhandlingar, är det vanligt att jämföra löner mellan olika yrkesgrupper. Enligt den statistik som parterna i handeln tagit fram (fackförbundet Handels och arbetsgivareföreningen Svensk Handel) var den genomsnittliga lönen för butiksanställda i detaljhandeln 24.800 kronor.

Hur mycket tjänar lärare i Tyskland?

Den tyska lönenivån, som ligger högst, skulle ge en svensk gymnasielärare med femton års erfarenhet 53.300 kronor i månaden, mot den faktiska lönen 29.900 – en skillnad på 23.400 kronor i månaden.

Vad får en lärarvikarie i lön?

36 600 kr jämfört med 36 100 kr. I tabellen nedan redovisas mer detaljer. Nedan tabell redogör för snittlöner 2020 baserat på utbildningsnivå hos de som tjänstgjort som grundskolelärare.

Vad tjänar en gymnasielärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i Sverige är 37 764 kronor och 39 618 kronor för gymnasielärare.

Vad har en Resurspedagog i lön?

32 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vilken rektor tjänar mest?

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga med 226 644 kronor i månadslön. Av de statliga rektorerna ligger Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet högst, med 142 800 kronor i månaden. Den senaste statliga revisionen gäller från 1 oktober 2019 (se alla löner här).

Vad krävs för att bli rektor?

De allra flesta som blir rektorer har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare tidigare. Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

Vem kan bli rektor?

Annat Fråga: Enligt skollagen 2 kap 2 § får bara den anställas som rektor som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

Hur mycket får en grundskollärare i lön?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

Är lärare lediga under lov?

Som kommunalt anställd lärare har du följande lov: höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Under loven får du din månadslön om du inte är tjänstledig. Under sommaren har du inte lov utan semester och ferier, som du måste tjäna in (se nedan).

Hur mycket tjänar en lärare F 3?

36 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar jag som läkare? Hur blir du rik?

Vilken slags lärare vill du bli?

Hur mycket tjänar en läkare?

Lämna en kommentar