Kulturell svimning vad är det?

I slutet av maj fälldes Västra Götalandsregionen för diskriminering av en patient. Det uppmärksammade fallet gäller en händelse från 2017 då en ambulanssjuksköterska skrev i journalen att en patient med huvudvärk spelat medvetslös och att det kunde röra sig om en »kulturell svimning«.

Finns kulturell svimning?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tog ärendet till domstol. Göteborgs tingsrätt ansåg att personal vägt in etniciteten vid vården av patienten genom att göra en notering om »kulturell svimning« och att patienten missgynnats bland annat genom att han fått vänta på vård.

Vad är en kulturell svimning?

– Där har en journalanteckning om ”kulturell svimning” utgjort ett bevis på att den här patientens medvetandegrad, i vart fall till viss del, har bedömts utifrån hans etnicitet. Det har haft stor betydelse, som en del av utredningen, säger Lisbet Boberg till SR.

Vad betyder kulturell Appropriering?

Kulturell appropriering är att låna attribut från en annan kultur. ¶ Ett flitigt omdebatterat fenomen är kulturell appropriering, det vill säga att en person anammar särdrag från en annan kultur än den egna.

Vad finns det för svårigheter när olika kulturer möts?

Vad är en kultur?

Vad är kulturhistoria?

Lämna en kommentar