Pm vad är det?

Vad innebär det att skriva ett PM?

PM – Promemoria “för minnet”

Ett PM är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport. I texten skall du redogöra och utreda ett ämne på ett sakligt och objektivt sätt.

Hur skriver man PM exempel?

Ett PM brukar ha följande upplägg:
 1. Inledning som presenterar ämnet.
 2. Frågeställning i slutet av inledningen.
 3. Presentation av fakta från källa ett, i form av ett referat och ev. …
 4. Presentation av fakta från källa två, i form av ett referat och ev. …
 5. (Om du har fler källor presenterar du dessa också, på samma sätt som tidigare)
18 nov. 2017

Vad är Svenska PM?

Ett PM (kort för promemoria) är en form av utredande text, skrivet med en vetenskaplig stil. Ditt PM ska utreda ett ämne utifrån en eller flera frågeställningar. Genom att hålla dig till dem följer texten en röd tråd.

Var skriver man PM?

PM är en förkortning av Promemoria som betyder “för minnet”. Det är en utredande text som skrivs i en vetenskaplig stil, som är mindre omfattande jämfört med en uppsats eller rapport. Det är vanligt att man skriver PM på gymnasiet såväl som på universitetet.

Hur fan skriver man ett PM?

Att skriva PM
 1. Rubrik Som ger tydlig info om innehållet / frågeställning.
 2. Inledande del Presentera ämnet och frågeställningen och för in läsaren in på ämnet och presenterar frågeställningen.
 3. Utredande del Som utreder frågeställningen. …
 4. Avslutande del där resultaten sammanfattas / jämförs och en slutsats dras.

Hur långt är ett PM?

Ett sådant PM är alltså inte lika med ”en uppsats”, utan en förberedelse för en uppsats! Ett PM kan dock vara så kort som en halv sida eller till och med mindre. Det är ett sådant litet PM som ni ska skriva just nu, men formen för texten är ungefär samma oberoende av hur lång den är.

Hur ska ett PM vara upplagt?

 1. Titelförslag. Inte nödvändigt men fruktbart att formulera förslag.
 2. Intresseområde. …
 3. Bakgrund/vad jag redan vet. …
 4. Syfte och frågeställningar. …
 5. Litteratur. …
 6. Teoretiska perspektiv. …
 7. Metod och material. …
 8. Undersökningens praktiska genomförande.

Vad är PM i Svenska 3?

Det är en enkel grundstruktur som man kan se i nästan alla vetenskapliga texttyper, från korta rapporter till doktorsavhandlingar. Texten finns även inspelad. Ett PM är en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats.

Vad betyder PM vid intresse?

Gå till den sida som du vill skicka ett meddelande till. Tryck på Skicka ett meddelande nedanför sidans omslagsbild. Skriv meddelandet och tryck på Skicka.

Hur ska man avsluta ett PM?

Här ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du presenterat i din utredande del. Du diskuterar ditt material utifrån din frågeställning och drar slutsatser om ämnet. Här presenterar du inget nytt material utan utgår bara från det du redan presenterat tidigare.

PM- Vad är det?

Att skriva PM

Att skriva PM – läsa (inför NP Sv3)

Lämna en kommentar