Taliban vad är det?

Vad gör en taliban?

Talibanerna är en islamistisk rörelse som i huvudsak är en pashtunsk organisation. Ordet ”taliban” betyder student på arabiska. Talibanrörelsen är en sunnimuslimsk rörelse och dess värderingar bygger på en strikt tolkning av sharialagarna. Målet för rörelsen är att ha kontrollen över Afghanistan.

Vad krigar man om i Afghanistan?

Afghanistan har plågats av krig i drygt 40 år. Den senaste konflikten inleddes med ”kriget mot terrorismen” efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och hans terrornätverk al-Qaida.

Vad är det för skillnad på talibaner och is?

Enda skillnaden är att IS möjligen är ännu mer extremt och våldsbenäget än talibanerna själva. Det kan leda till nytt kaos och mer våld i landet – och i värsta fall inspirera terrorbenägna extremister runt om i världen.

Vad står det på talibanernas flagga?

Emblemet i mitten är Afghanistans statsvapen som visar en moské med en öppning, mihrab, mot Mecka. Flaggan antogs den 4 januari 2004 och har proportionerna 2:3. Den nya flaggan var en mindre modifikation av den som antogs av landets övergångsregering 2002 efter talibanregimens fall.

Hur behandlas kvinnor i Afghanistan?

Det är en djupt oroväckande utveckling. Kvinnorna i Afghanistan har nu inte bara gått miste om möjligheten till utbildning och arbete. De lever också med en ökad risk för könsbaserat våld och allvarliga inskränkningar i deras rätt till mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet, inklusive deras val av kläder.

Hur såg samhället ut i Afghanistan under talibanernas styre?

Talibanernas styre på 1990-talet, i färskt minne hos många afghaner, kännetecknades av strikta sharialagar, offentliga avrättningar, kvinnors bannlysning från offentligt liv och marginalisering av etniska och religiösa minoriteter.

Hur är situationen i Afghanistan idag?

Läget i Afghanistan är sedan årtionden bedrövligt. Landet har inte haft fred sedan 1970-talet och är ett av de fattigaste i världen. Konflikter, torka och fattigdom har tvingat miljoner människor på flykt. Många har förlorat hoppet om framtiden.

Vilka naturresurser finns i Afghanistan?

Afghanistans främsta naturresurser är naturgas, olja, järnmalm och koppar. Landet har även en hel del andra mineraler som litium, kobolt, krom och uran. Värdet på tillgångarna varierar stort i olika uppskattningar och beräkningar, men det är helt klart att det rör sig om många miljarder dollar.

Finns det några lösningar på konflikter i Afghanistan?

Etablerandet av ett system som innebär samarbete, kompromiss och tolerans mellan olika parter är nyckeln till en lösning av den afghanska konflikten och därmed en varaktig fred i Afghanistan. Nyckelbegrepp: Fred, Konflikt, Direkt våld, Strukturellt våld, Positive fred och Negativ fred.

Vad är talibaner för folk?

Taliban (pashto: طالبان), av arabiskans pluralis av ṭālib (طالب) för ”student”, är en politisk-religiös väpnad islamistisk och pro-pashtunsk rörelse som grundades i Kandahar 1994 och behärskade merparten av Afghanistan åren 1996–2001 och åter tog makten sommaren 2021.

Vem är talibanernas ledare?

Talibanernas högsta ledare mulla Haibatullah Akhundzada har visat sig för första gången i offentligheten, sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan den 15 augusti.

Vilka stöder talibanerna?

Talibanerna hade starkt stöd från USA:s bundsförvanter Saudarabien och Pakistan. Man hade även vid den här tiden redan goda kontakter med terroristen Bin Laden. En annan falang, den s.k. Nordalliansen, kom att stödjas av Iran, Ryssland och Indien.

Vad symboliserar Afghanistans flagga?

Färgerna är i ordningen svart, röd och rödvita. Emblemet i mitten av flaggan är Afghanistans statsvapen och symboliserar en moské med en öppning, mihrab, mot Mecka. De senaste 300 åren har Afghanistan haft runt 20 st flaggor i alla dess former.

Vad står det på Saudiarabiens flagga?

Symbolik. Grönt är islams färg och anses ha varit profeten Muhammeds favoritfärg. Svärdet visar den saudiarabiske kungen ibn Sauds segrar. Den arabiska skriften är islams trosbekännelse (shahadah): ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans profet”.

Hur ser Bangladeshs flagga ut?

Bangladeshs flagga består av en röd skiva som vilar på en grön bakgrund något närmare den inre kanten än den yttre. Det röda symboliserar den uppåtgående solen, men även det blod som offrades för självständigheten. Det gröna står för den frodiga naturen.

Så vill talibanerna förändra Afghanistan – har utropat seger

Talibanernas offensiv i Afghanistan – detta har hänt

Magda Gad från baksätet i talibanernas bil: ”Vad som händer är oklart”

Lämna en kommentar