Vad är 1177?

Är 1177 en säker källa?

Innehållet på 1177.se är faktagranskat i flera led och produceras i samarbete med sakkunniga som är verksamma ute i vården. Därför är 1177.se en tillförlitlig och bra källa till kunskap när det gäller frågor som rör vård, hälsa och sjukdom. Använd gärna 1177.se när du skriver medicinska artiklar.

Vad är syftet med 1177?

1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när det behövs. Sjuksköterskorna besvarar cirka 5 miljoner samtal per år.

Vem är ansvarig för 1177?

Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner och ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt, Journalen och SITHS. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal.

Är 1177 statligt?

Vårdguiden 1177 drivs och ägs av Inera, ett bolag som i sin tur ägs av Sveriges Kommuner och regioner. Regionerna kan själva välja hur de vill bemanna tjänsten. I dag är det bara Stockholm och Gotland som anlitar ett externt bolag för att hantera samtalen till sjukvårdsrådgivningen.

Kan man lita på Vårdguiden?

1177 Vårdguiden har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet. Den nationella redaktionen för 1177.se skriver innehållet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare. Redaktörerna ansvarar också för att texterna ses över regelbundet för att de ska vara aktuella.

Kan man lita på 1177?

Allt nationellt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården. 1177 Vårdguiden har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet.

Varför skapades 1177?

I Sverige finns telefontjänsten 1177 Vårdguiden, vars syfte är att ge råd om vård eller att hitta rätt instans inom region- och länssjukvård såväl som inom primärvården. Tjänsten är öppen dygnet runt och nås via telefonnumret 1177. De som svarar i telefon är sjuksköterskor.

Vem står bakom 1177 Vårdguiden?

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

Var sitter personalen på 1177?

Den som ringer sjukvårdsrådgivningen, 1177, i Sverige kan mycket väl få rådgivning av sjuksköterskor som sitter i Thailand. Paret Birger och Karina Rexed har startat företaget Medicall som ska hjälpa privatägda Medhelp att klara telefonrådgivningen i flera svenska landsting. ?

Är 1177 privat?

Stockholm är idag enda regionen i Sverige som driver 1177 via ett privat företag. Proletären listar skandalerna som drabbat den viktiga samhällstjänsten sedan 2015. Vårdguiden har kantats av en mängd olika skandaler genom åren. Sedan år 2000 har 1177 i Region Stockholm drivits av det privata företaget Medhelp.

Är doktor se en trovärdig källa?

Kvalitetspolicy. Doktor.se:s verksamhet bedrivs med hög tillgänglighet, hög kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar med vård och förebyggande insatsersamtfriskvård och hälsa. Vår kvalitetspolicy följer relevant lagstiftning samt regionernaskvalitetskrav.

Digitalsatsning för seniorer – om e-tjänster på 1177 Vårdguiden

Så söker du vård – 1177

Ring 1177 -vanliga uttryck

Lämna en kommentar