Vad är 12 stegsprogrammet?

Behandlingen följer AA:s tolv steg, där det första innebär att man erkänner sitt beroende. Sedan följer utveckling om beroende, sjukdomsbegreppet, förnekande och återfall i form av föreläsningar och filmer. Programmet har även en andlig och filosofisk sida som syftar till själslig utveckling och styrka.

Vad är Tolvstegsbehandling?

Tolvstegsbehandling är ett omfattande behandlingsprogram för individer med ett beroende av alkohol och narkotika. Det är en gruppbehandling där identifikation med andra som har samma problem är en central del. Målet är nykterhet både vad gäller alkohol och narkotika. Behandlingen kan ske både i sluten- och öppenvård.

Varför 12 Stegsprogrammet?

12 stegsprogrammet grundades i USA på 1930-talet av en grupp alkoholister som ville hjälpa varandra. Ända från start har 12-stegsrörelsen erbjudit informella och kostnadsfria självhjälpsmöten för personer som vill hjälpa varandra att tillfriskna. Mötena är öppna för alla som har en önskan om att leva ett nyktert liv.

Vad gör man på AA möten?

Det är här alkoholister, med olika lång tid nykterhet, träffas för att dela erfarenheter, styrkor och förhoppningar med varandra. Inom AA utvecklas en alldeles speciell gemenskap genom att vi öppet och ärligt berättar om våra liv, både hur det var, vad som hände och hur det är nu.

Är AA religiöst?

Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Hur lång tid tar det att bli avgiftad?

Avgiftningen pågår vanligtvis i ett par dagar och därefter är all substans av det missbrukande ämnet ute ur kroppen. Denna process är en nödvändig och betydelsefull förberedelse för personens behandling att kunna bekämpa sitt beroende.

Vad är Cairy?

CAIRY är en digital plattform, där medlemmar tillsammans hjälper varandra att bli nyktra och att hålla sig nyktra. Vi som utvecklar CAIRY lever själva som nyktra alkoholister och detta är därför något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.

Vad kan vara typiska tecken på alkoholism?

Symptom
  • Du känner ett starkt sug efter alkohol.
  • Det är svårt att sluta dricka när du börjat.
  • Du prioriterar alkohol framför andra saker i livet som borde vara viktigare.
  • Du tål mer alkohol än du gjorde tidigare.
  • Du får abstinens när du inte dricker.
  • Du har försökt att sluta men misslyckats.

Hur hjälper man en alkoholist som inte vill ha hjälp?

Du behöver aldrig ge upp hoppet, och du kan hjälpa till genom din förståelse av sjukdomen och AA och genom din villighet att tillämpa programmet i ditt eget dagliga liv, förslagsvis genom att gå med i AA:s systerorganisation Al-Anon Familjegrupper, som hjälper anhöriga och vänner till alkoholister.

Är 12 Stegsprogrammet evidensbaserat?

VAL-BO har i sitt behandlingsupplägg utgått från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår 12stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, och Motiverande Samtal.

Hur ofta går man på AA möten?

Steg eller Traditioner, vanligen slutet. Eftersom de Tolv Stegen är grunden för tillfrisknande i AA har många grupper regelbundna möten där man går igenom ”programmet” steg för steg, ofta ett möte (eller fler) varje vecka.

Får alkoholister bidrag?

Det finns ca 470 AA-grupper i Sverige, i de flesta större orter i landet. AA är självförsörjande och tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån.

Hur ska man göra för att sluta dricka alkohol?

Att helt avstå från alkohol en period är ett bra tips för att minska drickandet framöver och bli medveten om hur stor plats alkoholen tar i din vardag. Det brukar underlätta att undvika tobak och nikotin som förstärker hjärnans belöningssystem och gör det svårare att avstå från alkohol.

Hur många medlemmar har AA?

Innevarande år uppskattas antalet grupper i hela världen uppgå till drygt 116 000 med ett totalt medlemskap av över 2 miljoner. Antalet grupper i Sverige (2015) uppgår till cirka 470 och medlemsantalet uppskattas till omkring 10 000.

Vad gör alkoholism till en sjukdom?

Alkoholism är en sjukdom

Alkoholism, eller kroniskt alkoholberoende, är en sjukdom som drabbar cirka 10 % av befolkningen. Den påverkar oss mentalt, fysiskt och själsligt. Den gör att vi inte längre kan bestämma när vi ska dricka, och när vi dricker, inte kan bestämma hur mycket vi ska dricka.

steg 1 Anonyma Alkoholister

Vad är beroende? – Hjärnkanalen

12 stegs metoden översikt Anonyma Alkoholister

Lämna en kommentar