Vad är adhd och add?

Adhd betyder uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning. Men alla som har dessa besvär är inte tydligt överaktiva. Om du främst har problem med uppmärksamhet kan det i stället vara en form av adhd som kallas add.

Vad är det för skillnad på ADD och adhd?

Vad är ADHD och ADD? Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten.

Vad innebär det att ha ADD?

Add står för attention deficit disorder och innebär att du har svårt att behålla din uppmärksamhet. Add är en form av adhd, där bokstaven h står för hyperaktivitet. Enkelt kan det därför sägas att add är som adhd men utan hyperaktivitet.

Hur tänker en person med ADD?

Add är adhd med främst uppmärksamhetssvårigheter, det vill säga adhd utan hyperaktivitet eller överaktivitet. Du kan till exempel ha svårt att koncentrera dig och fokusera på en sak i taget. Det kan även vara svårt att planera, hålla ordning eller passa tider.

Vad kan man jobba med om man har ADD?

Tillvägagångssättet för långa, komplicerade uppgifter – blir snabbt uttråkad, avsaknad av koncentrationsförmåga och underlåtenhet för att upprepa uppgiften, frustration, humörsvängningar. Ideala yrken för sådana personer är inom handeln och inom nöjesindustrin. Ett bra alternativ kan också vara en enskild firma.

Hur märks ADD?

Kärnsymtomen hos vuxna med adhd/add är liksom hos barn, svårigheter med uppmärksamhet med eller utan samtidig impulsivitet och överaktivitet. Men uttrycken och konsekvenserna av adhd/add präglas av vad man upplevt under uppväxten, vilka krav och förväntningar man har på sig och hur den aktuella livssituationen ser ut.

Vad tror man ADD beror på?

Det är bara delvis känt vad adhd beror på, men det har bland annat att göra med vissa så kallade signalsubstanser i en del av hjärnan. De behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Några signalsubstanser som är viktiga för kommunikationen är dopamin, serotonin och noradrenalin.

Vilken är den bästa medicinen för ADD?

Enligt Läkemedelsverket ska metylfenidat vara första val. Det gäller vid medicinsk behandling av typisk adhd när andra svårigheter inte finns med i bilden. Centralstimulerande läkemedel (CS) ökar förmågan till koncentration och uppmärksamhet. Samtidigt minskar impulsiviteten.

Vad får man inte jobba med om man har ADD?

Men också ett högt arbetstempo, idérikedom eller superprestationer. – I vissa yrken kan man ha nytta av adhd, men i andra yrken kan störningen orsaka problem. Till exempel lämpar sig inte obehandlad adhd för yrken som innebär större säkerhetsrisker, såsom bygg- eller transportjobb, säger Markku Sainio.

Hur påverkar add relationer?

Alla par upplever någon gång svårigheter, men relationer där en part har autism eller adhd är ofta mer konfliktfylld. Personer med adhd vara impulsiva, med snabba humörsvängningar, vilket kan leda till mycket bråk.

Vad är ADHD?

ADHD/ADD mini serie. Del 1- Vad innebär det att ha ADHD/ADD?

ADHD och ADD hos flickor och kvinnor

Lämna en kommentar