Vad är afa?

Vem har rätt till ersättning från AFA?

Sjukförsäkringen gäller för dig som är något av följande: privat anställd arbetare. kooperativt anställd arbetare. anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Vad är AFA förkortning för?

De tre bolagen AMF-sjukförsäkringsaktiebolag, AMF-trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA, arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag gavs den samlande benämningen AMF Försäkring.

När kan man få ersättning från AFA?

Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden för privat eller kooperativt anställda arbetare och från dag 91 om du är anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. Tiden fram till dess betalar din arbetsgivare sjuklön.

Vem är med i AFA?

De flesta anställda i Sverige har en eller flera försäkringar hos Afa Försäkring som ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare. Och 10 av 10 som arbetar inom kommuner, regioner eller i vissa kommunala bolag har försäkring vid sjukdom och arbetsskada hos oss.

Kan man få AFA retroaktivt?

Går det att ansöka retroaktivt? Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara Afa Försäkring tillhanda senast fyra månader efter utbildningens startdatum.

Kan man få AFA när man är arbetslös?

Har du blivit uppsagd från jobbet på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Gäller dig som är arbetare på ett privat företag och har fyllt 40 år. Se en film om AGB-försäkringen.

Varför har vi Arbetsmarknadsförsäkringar?

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland annat omfattar livförsäkringar, försäkringar mot arbetsskador och pensionsförsäkringar. Arbetsmarknadsförsäkringar kallas också för avtalsförsäkringar eftersom skyldigheten att teckna dessa försäkringar normalt regleras av kollektivavtal.

Är Fora och AFA samma sak?

Det är Afa Försäkring som är försäkringsgivare för de försäkringar som din arbetsgivare har tecknat för dig via Fora. Det betyder att all handläggning av skador och försäkringsärenden görs direkt hos Afa Försäkring.

Vad ingår i Afa Försäkring?

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Kan man få AFA vid sjukersättning?

När du har sjukpenning eller rehabiliteringspenning

Du kan få dagsersättning från dag 91 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod. Om din arbetsgivare betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du ersättning från oss från dag 15, men tidigast dagen efter sista sjuklönedagen.

Kan man få ersättning för kronisk sjukdom?

Får du en sjukdom kan du få ersättning upp till 100 procent. Din ersättning beror på hur stora de bestående besvären är och vilket försäkringsbelopp du har valt. Med det menas att du får en bestående nedsättning av arbetsförmågan på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

Så här fungerar AFA Försäkring

Vad händer med min anmälan hos Afa Försäkring?

Uppdrag Granskning S27E15 AFA – revolutionära fronten

Lämna en kommentar