Vad är aktiv dödshjälp?

Vad aktiv dödshjälp?

Eutanasi är namnet på en metod där läkaren aktivt hjälper en patient att dö genom en injektion. Dödshjälp är ett bredare begrepp som innefattar dels eutanasi där läkaren ger patienten den dödande injektionen; dels s.k. läkarassisterat självmord där läkaren istället hjälper patienten att själv ta sitt eget liv.

Vad menas med begreppet dödshjälp?

Dödshjälp delas sedan upp i: Eutanasi – dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande handling som leder till patientens död. Assisterat döende – dödshjälp där patienten själv utför den avgörande handlingen.

Vad är passiv och aktiv dödshjälp?

Aktiv dödshjälp är fall där någon annan utför den dödande handlingen. Vid passiv dödshjälp ges patienten verktyg (till exempel utskrivning av tabletter på recept) i hjälp för att kunna döda sig själv, men där det är patienten själv som utför den dödande handlingen.

Vad Passiv dödshjälp innebär?

Rätten att få avsluta sitt liv vid obotlig sjukdom eller i livets slutskede är begränsad i Sverige. I dag är det olagligt att framkalla döden på aktivt vis; däremot är det tillåtet att avstå fortsatt behandling, så kallad passiv dödshjälp.

Vad kostar Dignitas?

På självmordskliniken Dignitas i Schweiz, som grundades 1998, kostar ett avslut av livet drygt 30 000 kronor. – Det är egentligen ingen dyr medicinsk åtgärd om vi jämför med vad vård i livets slutskede kostar.

Hur mycket kostar det med dödshjälp?

Patienten får en dos av sömnmedlet natrium pentobarbital och somnar efter några minuter. Att ta sitt liv på Dignitas kostar mellan 79 000 – 184 000 kronor. Snittkostnaden landar på omkring 120 000 kronor.

Är det rätt att ge dödshjälp?

I Sverige är inte aktiv dödshjälp lagligt utan det anses som ett brott mot en annans liv. Men det förs debatter i Sverige och andra länder som inte har legaliserat det och om det finns möjlighet att göra det. De som vill detta finns i intresseföreningar som t. ex. ”Rätten till vår död”.

Kan man få dödshjälp i Sverige?

Dödshjälp är enligt svensk lag uttryckligen förbjudet. Att hjälpa någon att ta sitt liv är inte straffbart, men gör man det som läkare riskerar man att mista sin läkarlegitimation. Regeringen tog ställning i frågan 1997 då man i en skrivelse (dir. 1997:147) klargjorde att läkarnas uppgift är att rädda liv.

Hur ser samhället på dödshjälp?

Dödshjälp och assisterat självmord drabbar även tredje part, till exempel läkare, vårdpersonal, apotekspersonal, anhöriga och vänner. Lagen blir i allra högsta grad beroende av utomståendes vilja att medverka. Vi lever i dag i ett samhälle där det är uttryckligen förbjudet att döda en människa.

Vad gäller för att passiv dödshjälp ska bli aktuell?

Läkaren är även skyldig att alltid erbjuda lämplig palliativ behandling, vilket inkluderar behandling som innebär att patienten får sova bort vissa plågsamma symtom till dess att livet tar slut. Att däremot ge läkarassisterad dödshjälp är dock inte tillåtet, oavsett omkringliggande omständigheter.

Vad säger Dygdetik om dödshjälp?

Om en person är så pass sjuk att den har oerhörda smärtor och har förlorat alla kroppsliga funktioner som gör det värt att leva och vill få aktiv dödshjälp så skulle det enligt pliktetiken vara ett felaktigt beslut. Detta är på grund av att döda någon är alltid är fel.

Hur kan passiv dödshjälp genomföras och av vilken anledning?

Passiv dödshjälp är lagligt i många länder, bland annat i Sverige. Exempel är människor som ligger i koma eller som väljer att avstå från behandling av en dödlig sjukdom. Beslut fattas av läkare tillsammans med patienten eller patientens anhöriga.

Aktiv dödshjälp i Sverige: Se debatten här – Nyheterna (TV4)

Dödshjälp: för och emot – Malou Efter tio (TV4)

SVT Debatt – Aktiv dödshjälp

Lämna en kommentar