Vad är aktivitetsersättning?

Vem har rätt till aktivitetsstöd?

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.

Vad är skillnaden på aktivitetsersättning och sjukersättning?

De mellan 19 och 29 år som har en sjukdom eller funktionsersättning som gör att de inte kan arbeta under minst ett år kan få aktivitetsersättning. Sjukersättning kan de mellan 19 och 64 år få om de har en sjukdom eller funktionsersättning som gör att de aldrig kommer att kunna arbeta.

Hur mycket kan man få i aktivitetsstöd?

Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det betyder att du kan minst 510 kronor i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid. För de första 100 ersättningsdagarna från a-kassan kan du ett högre belopp, beroende på din tidigare inkomst.

När kommer aktivitetsersättning?

När kommer pengarna? Aktivitetsersättning kommer den 18:e eller 19:e varje månad. Om du är född dag 1–15 kommer pengarna den 18:e i månaden. Om du är född dag 16–31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Kan man få aktivitetsstöd när man jobbar?

Ja, du kan jobba när du deltar i ett program. Men din ersättning minskas då med beloppet som du får i lön. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Vem skriver intyg för aktivitetsersättning?

Patienten skickar in sin ansökan om aktivitetsersättning tillsammans med läkarutlåtandet. Försäkringskassan ser att patienten har bott utomlands. Vi på Försäkringskassan kontaktar dig som är läkare och ber dig skriva ett detaljerat läkarutlåtande.

När slutar aktivitetsersättning?

Ett beslut om aktivitetsersättning gäller som längst i 3 år. Men skulle du inte vara klar med din utbildning efter det kan du ansöka igen till dess att du har fått grundläggande kunskaper på gymnasienivå.

Hur mycket är hel aktivitetsersättning?

År 2022 uppgår den garanterade nivån för hel ersättning till mellan 9 982 kronor och 11 190 kronor och per månad före skatt, beroende på ålder. Höjningen vid årsskiftet var cirka 1 150 kronor per månad. De flesta, cirka 90 procent, av de som har aktivitetsersättning har ersättning på garantinivå.

Vad händer när aktivitetsstödet går ut?

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (efter eventuell förlängning på grund av barn under 18 år) har du rätt till en ny ersättningsperiod hos oss. Du får en ny ersättningsperiod på 300 dagar som börjar direkt efter din tidigare period som tagit slut. Den nya ersättningsperioden inleds med sex karensdagar.

Hur mycket i aktivitetsstöd per månad?

Hur mycket du får i aktivitetsstöd beror på hur mycket du skulle ha fått i a-kassa. Uppfyller du villkoren för a-kassa får du minst 365 kronor och högst 910 kronor per dag före skatt de första 100 dagarna och 760 kronor per dag före skatt de resterande dagarna.

Hur mycket höjs aktivitetsstödet 2022?

Höjningen i januari 2022 är den största förstärkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen på många år, och kommer att ge cirka 1150 kronor mer per månad. Ungefär 250 000 personer har antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Hur länge gäller aktivitetsstöd?

Om den arbetssökande inte uppfyller villkoren för a-kassa är aktivitetsstödet 223 kronor per dag vid program på heltid. En deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få ersättning i högst 450 dagar.

Vad är skillnaden mellan aktivitetsstöd och utvecklingsersättning?

Om man uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa eller är över 25 år får man aktivitetsstöd. Om man inte har fyllt 25 år och heller inte uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa får man i regel utvecklingsersättning istället.

Vad händer efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin?

Om du fortfarande är arbetslös efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att få ansvar för att du erbjuds plats hos ett företag eller och en organisation inom privat och offentlig sektor. Den sysselsättningsperiod som du anvisas ska pågå en lång period, dock två år som längst.

Hur mycket får man i aktivitetsstöd från Försäkringskassan?

Om du uppfyller villkoren för a-kassa beräknas ditt aktivitetsstöd utifrån vad du skulle ha fått i a-kassa. Du kan högst 680 kronor och lägst 320 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid. Dagarna med aktivitetsstöd räknas av från de dagar du skulle ha fått ersättning från a-kassan.

Så fungerar aktivitetsersättning – vid förlängd skolgång

LSS-Minuten – Aktivitetsersättning Del 1

Tankar om arbetslivet – unga med aktivitetsersättning

Lämna en kommentar