Vad är aktörer?

Vad innebär en aktör?

Aktör – en person som gestaltar en roll, se skådespelare. Aktör (ekonomi) – en fysisk eller juridisk person som agerar aktivt inom samhällsekonomi. Aktör (filosofi) – ett begrepp inom filosofi, där aktören tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget.

Vad är en medaktör?

Vi vänder oss främst till två målgrupper: • forskare/blivande forskare • medaktörer, det vill säga personer som deltar i forsknings projekt för att dela med sig av sina erfarenheter av att ha funktionsnedsättning.

Vad är aktör och struktur?

Strukturer är till exempel geografiska, sociala, ekonomiska och politiska system. Sådana strukturella faktorer fungerar oftast som underliggande orsaker. Aktörer är personer och grupper av personer som påverkar vad som händer genom att göra något (eller genom att inte göra något).

Vad är en aktör samhällskunskap?

Aktörer kan vara: personer (exempelvis politiker, medborgare, kändisar), organiserade sociala aktörer (exempelvis fack, partier, företag, NGO:s) eller oorganiserade sociala aktörer (exempelvis män, kvinnor, ungdomar, medelklass ).

Vad betyder forskningsobjekt?

Studieobjekt antas vara relativt stabilt och oföränderligt över tid och inte i så hög grad beroende av vår subjektiva uppfattning om objektet. Andra: Studieobjektet är samhället, kulturen och människor: objekt som befinner sig i ständig förändring.

Vad är att producera?

Producera betyder ungefär detsamma som framställa.

PERSPEKTIV AKTÖR & STRUKTUR INTRODUKTION

Internationell politik – Aktörer

Vem gör vad? Aktörer i folkhälsoarbetet i Stockholms län

Lämna en kommentar